โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย
     

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 12 ไฮไลท์

ไฮไลท์ที่ 1
กระเช้าเหิรฟ้าสู่เขาประตูสวรรค์   ไฮไลท์ที่ 7 สะพานหนึ่งในใต้หล้าไร้เทียมทาน
ไฮไลท์ที่ 2
ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา   ไฮไลท์ที่ 8 นั่งรถไฟชมหุบเขาภาพเขียนสิบลี้
ไฮไลท์ที่ 3 บันไดเลื่อนทะลุภูเขา   ไฮไลท์ที่ 9 ล่องแม่น้ำถั๋วเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวง
ไฮไลท์ที่ 4 ถนนสาย 99 โค้ง   ไฮไลท์ที่ 10 สะพานแก้วข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน
ไฮไลท์ที่ 5 เขาอวตารจุดกำเนิดหนังอวตาร   ไฮไลท์ที่ 11 พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ไฮไลท์ที่ 6 ลิฟท์แก้วไป่หลง   ไฮไลท์ที่ 12 ชมการแสดงสุดอลังการ Amist Rain Zhangjiajie
 


"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240