โปรแกรมทัวร์เวียดนาม
     
ทัวร์เวียดนาม สุดสนุก...ดินแดนแห่งบานาฮิลล์...ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 3 วัน 2 คืน (PG)

เมืองดานัง เมืองฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานทองที่เปิดใหม่ ช้อปปิ้งตลาดฮานตลาดสดของเมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน

ราคา : 9,777 บาท

รหัสทัวร์เวียดนาม : GO-DAD-3D2N-PG

สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ไฟล์เช้า-กลับเที่ยง (FD)

ดานัง เว้ สุสานกษัตริย์ไคดินห์ ตลาดดองบา แม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนหมู่ พระราชวังโบราณ ฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านเลขที่101 บานาฮิลล์(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” GOLDEN BRIDGE ตลาดฮาน สะพานมังกร วัดหลินอึ๋ง 

ราคา : 10,900 บาท

รหัสทัวร์เวียดนาม : PR-DAD-4D3N-FD

สายการบิน : AIR ASIA (FD)

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

ทัวร์สุดขอบฟ้า...ซาปา สวรรค์ในสายหมอก ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (Fansipan ) 4 วัน 3 คืน

ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา FANSIPAN ตลาดเมืองซาปา (Love market) ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ถนน 36 สาย

ราคา : 12,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-HAN-4D3N-FD

สายการบิน : Air Asia (FD)logo airasia

วันเดินทาง : กรุณาสอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240