โปรแกรมทัวร์เส้นทางสายไหม
     

 

เที่ยวเส้นทางสายไหม คานาสือ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U)

เมืองอูหลู่มู่ฉี พิพิธภัณ์ซินเจียง สวนหงซาน ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่ ธารน้ำห้าสี หมู่บ้านเหอมู่ชุน ชนเผ่าถูหว่าปากหุบเขาเจียเติงยวี่ อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ ศาลาชมปลา เมืองปู้เอ่อจิน แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ เมืองเค่อลาม่าอี สวนภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองขุยคุน แกรนด์แคนยอนขุยถุน เมืองอูหลู่มู่ฉี ถนนโบราณจินหลี่

ราคา 47,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-SKL-8D7N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

 

เที่ยวเส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (3U)

อูหลู่มู่ฉี หลานโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิ่งหลิงซื่อ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย จางเย่ จิ่วเฉวียน สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน เจียอวี้กวน กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน ตุนหวง เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย สระน้ำวงพระจันทร์ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ถ้ำม่อเกาคู ภาพยนต์3มิติ นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน ถู่หลู่ฟาน ภูเขาเปลวไฟ สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน เจดีย์ซูกงถ่า ตลาดต้าปาจา เทือกเขาเทียนซาน ล่องเรือทะเลสาบ เทียนฉือ เฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่

ราคา : 48,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-SKL-9D8N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240