แนะนำเมืองท่องเที่ยว : อังกฤษ          
        ยอร์ค (York)          
                   
                 
                   
       
ยอร์ค (York) เป็นนครและเมืองที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบที่ตั้งอยู่ในมณฑลยอร์คเชอร์เหนือในภาคยอร์คเชอร์และแม่น้ำฮ้มเบอร์ของอังกฤษ เมืองยอร์คตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ยอร์คเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา เมืองยอร์คก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอบอราคุม (Eboracum) ในปี ค.ศ. 71 โดยโรมัน และได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงของบริทาเนียน้อย (Britannia Inferior)ระหว่างสมัยโรมันบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เช่นจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชมีส่วนเกี่ยวข้องกับเมือง จักรวรรดิโรมันทั้งหมดปกครองจากยอร์คเป็นเวลาสองปีโดยจักรพรรดิเซ็พติเมียส เซเวรัส (Septimius Severus)หลังจากชนแองเกิลเข้ามาตั้งถิ่นฐานยอร์คก็ได้รับชื่อใหม่เป็น “Eoferwic” ของราชอาณาจักรนอร์ทธัมเบรียเมื่อชนไวกิงเข้ายึดเมืองในปี ค.ศ. 866 ก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจอร์วิคของราชอาณาจักรจอร์วิค (Jórvík) ที่มีอาณาบริเวณครอบคลุมทางบริเวณตอนเหนือของอังกฤษเกือบทั้งหมด จนกระทั่งราว ค.ศ. 1000 เมืองจึงมารู้จักกันในชื่อ “ยอร์ค”ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าริชาร์ดที่ 2 มีพระราชประสงค์ที่จะตั้งยอร์คเป็นเมืองหลวงของอังกฤษแต่ก่อนที่จะสำเร็จพระองค์ก็ทรงถูกถอดจากการเป็นพระมหากษัตริย์เสียก่อนหลังจากสงครามดอกกุหลาบ ยอร์คก็กลายเป็นที่ตั้งของสภาแห่งภาคเหนือ (Council of the North) และมีฐานะที่ยอมรับกันว่าเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือ จนกระทั่งหลังจากการฟื้นฟูราชวงศ์เท่านั้นที่ความสำคัญทางการเมืองของยอร์คเริ่มลดถอยลงสังฆเขตยอร์คเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ร่วมกับสังฆเขตแคนเตอร์บรีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 คำว่า “นครหลวงยอร์ค” หมายถึงบริเวณที่รวมทั้งบริเวณรอบนอกออกไปจากเขตตัวเมืองเก่า บริเวณปริมณฑลยอร์คมีประชากรด้วยกันราว 137,505 คน แต่เมื่อรวมทั้งรอบนอกแล้วก็มีด้วยกัน 193,300 คน
credit : WIGIPEDIA
         
                   
                 
                     
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240