แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สโลวาเกีย          
        เมืองบราติสลาวา (bratislava)          
                   
                 
                   
       
บราติสลาวา (Bratislava) คือเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรประมาณ 427,000 คน บราติสลาวาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ มีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐฮังการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     
                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สโลวาเกีย          
        ปราสาทบราติสลาวา (bratislava castle)          
                   
                 
                   
       
ปราสาทบราติสลาวา (bratislava castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964  ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สโลวาเกีย          
        เมืองโคเซตซ์  (kosice)          
                   
                 
                   
        เมืองโคเซตซ์  (kosice) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสโลวาเกีย ใกล้กับชายแดน ฮังการี เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองมาจากเมืองบราติสลาวา          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สโลวาเกีย          
        ปราสาทออราวา  (orava castle)          
                   
                 
                   
        ปราสาทออราวา (Orava castle) ตั้งอยู่บนยอดเขาหินสูงจากแม่น้ำปราสาทแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดใน สโลวาเกีย ปราสาทถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : สโลวาเกีย          
        มหาวิหารเซนต์อลิซาเบธ (st.elizabeth cathedral)          
                   
                 
                   
        มหาวิหารเซนต์อลิซาเบธ(st.elizabeth cathedral) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโคเชตซ์ โบสถ์แห่งนี้ก้อเหมือนกับโบสถ์ในยุโรปตะวันออกเพราะเป็นศิลปะสมัยโกธิค          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240