แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ฮังการี          
        เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill)          
                   
                 
                   
        เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็นจุดชมวิวที่มีความสูง 140 เมตร เสามารถมองเห็นวิวได้จากทั้ง 2 ด้าน ทำให้เห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 องศา ของเมืองปูดาเปสต์ บริเวณกำแพงของทางขึ้น เนินเขาเกลเลิร์ต มีการจัดแสดงรูปภาพของกรุงบูดาเปสต์ในปีค.ศ. เพิ่งให้เห็นถึงเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนมาถึงภาพที่ทุกคนได้เห็นในปัจจุบัน อีกหนึ่งจุดน่าสนใจบนเขาเกลเลิร์ต คือ อนุสาวรีชิตทาเดลล่า(Cittadella) เทพีถือใบมะกอก หรือที่รู้จักกันในนามของเทพีเสรีภาพของประเทศฮังการีการขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์บนเนินเขาเกลเลิร์ต สามารถเดินทางได้ 2 วิธี คือโดยทางรถ หรืออีกวิธีคือ การเดิน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที การเดินขึ้นเขา          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240