แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เบลเยี่ยม          
        อะตอมเมียม (atomium)          
                   
                 
                   
        อะตอมเมียม(atomium) สิ่งก่อสร้างของประเทศเบลเยี่ยม ถือกันว่าเป็นสิ่งมหัสจรรย์อีกอย่างหนึ่ง สร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1958 ในงานแสดงสินค้าโลก โดยสถาปนิก ที่มีชื่อว่า Andre Waterkyne สร้างขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงโลกในยุคปัจจุบัน ที่เป็นของอะตอมในด้านของสันติ โครงสร้างเป็นเหล็ก รายละเอียดประกอบไปด้วยอะตอมเก้าอะตอม ที่ขยายใหญ่ถึง 165,000,000,000 เท่า มีความสูง 102เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2,400ตัน ในแต่ละอะตอมทำเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 18 เมตร ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียม ที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกาย เมื่อยามต้องกับแสงอาทิตย์ ทรงกลมแต่ละทรงกลมจัดแบ่งเป็นสองชั้น และเชื่อมต่อกันด้วยท่อที่มีความกว้าง3.3เมตร ยาวตั้งแต่ 22-29 เมตร ภายในมีบันไดเลื่อน เชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมด มีอยู่หกใบที่เข้าเข้าไปชมได้ อีกสามใบว่างเปล่าปิดไม่ให้เข้าชม ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยอะตอมเมียมได้มีการซ่อมและปรับปรุงในปี ค.ศ.2005-2006และได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่ปีค.ศ.2006 ข้างในมีนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ การเดินทางในอวกาศ เรื่องของดาราศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแนวความคิดหลัก ของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางของสันติภาพกับโลก          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เบลเยี่ยม          
        เมืองบรัสเซล (brussels)          
                   
                 
                   
        กรุงบรัสเซลส์ (Brusselsหรือ Bruxelle) เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี  ปัจจุบันนอกจากเป็นเมืองหลวงของเบลเยี่ยมแล้ว ยังเป็นเมืองหลวงทางราชการของสหภาพยุโรปอีกด้วยที่นี่จึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก  เช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป (EU), องค์การ NATO ฯลฯ          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

 


 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เบลเยี่ยม          
        แมเนเกนพิส(manneken pis) หรือรูปปั้นเด็กยืนฉี่          
                   
                 
                   
        รูปปั้นเด็กยืนฉี่ที่มีชื่อเมนเนเกน พิส(manneken Pis) เล่ากันว่า เมนเนเกน พิสเป็นลูกเศรษฐีที่พลัดหลงกับพ่อและแม่ภายหลังมีผู้มาพบเด็กน้อยผู้นี้ยืนฉี่รดกองไฟที่กำลังจะลุกไหม้เมืองบรัสเซลส์ จึงทำให้บรัสเซลส์ปลอดภัยมาได้ จึงมีการจัดทำรูปปั้นดังกล่าวไว้          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เบลเยี่ยม          
        จัตุรัสกรองด์ปลาซ (grand place)          
                   
                 
                   
        จัตุรัสแกรนด์เพลส หรือ กรองด์ ปลาซ (Grand Place หรือ Grote Markt) เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัส กรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรั่งเศสยิงระเบิดเข้าทำลาย แก้แค้นที่ฝรั่งเศสเคยแพ้สงครามในเบลเยี่ยมตอนใต้ แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบูรณะอาคารกระทั่งกลับมาดูดีอย่างเดิม หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้ง จนดูสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เบลเยี่ยม          
        เมืองบรูช (Bruges)           
                   
                 
                   
        เมืองบรูช (Bruges) หรือบรุเยอ(ดัตช์: Brugge) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกในบริเวณเฟลมมิชในประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมืองได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยูเนสโก ตัวเมืองรูปไข่มีเนื้อที่ประมาณ 430 เฮกตาร์ เนื้อที่ทั้งหมดของตัวเมืองมีประมาณกว่า 13,840 เฮกตาร์          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240