แนะนำเมืองท่องเที่ยว : อิตาลี          
        มหาวิหารซานมาร์โค (St Mark's Basilica หรือ Saint Mark's Basilica)          
                   
                 
                   
        มหาวิหารซานมาร์โค (St Mark's Basilica หรือ Saint Mark's Basilica) บาซิลิกามหาวิหารสังฆราชแห่งซานมาร์โค หรือ มหาวิหารซานมาร์โค หรือ บาซิลิกาซานมาร์โค (Basilica Cattedrale Patriachale di San Marco, อังกฤษ: St Mark's Basilica หรือ Saint Mark's Basilica) บาซิลิกาซานมาร์โคเป็นวัดคริสต์ศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นมหาวิหาร[1]ของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งเวนิสในประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบกอธิค บาซิลิกาซานมาร์โคได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิหารในปี ค.ศ. 1094 มหาวิหารซานมาร์โคที่เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั้งอยู่ที่จตุรัสซานมาร์โคติดและเชื่อมกับวังดยุคแห่งเวนิส เดิมตัววัดเป็นชาเปลของประมุขผู้ครองเวนิส และมิได้เป็นมหาวิหารของเมือง แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1807 เป็นต้นมาบาซิลิกาก็เป็นที่นั่งของอัครสังฆราชแห่งเวนิส ตัวสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามประดับด้วยงานโมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่างที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ก็ได้รับสมญาว่า “Chiesa d'Oro” หรือ “วัดสุวรรณ”          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240