แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เยอรมัน (เยอรมนี)          
        เมืองแฟรงค์เฟิร์ท (Frankfurt)          
                   
                 
                   
        เมืองแฟรงค์เฟิร์ท ( Frankfurt ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ ซึ่งกษัตริย์ และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ ประกอบพิธีราชาภิเษก ในปัจจุบัน แฟรงเฟิร์ตกลาย เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของ เยอรมัน ลักษณะอากาศของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ( Frankfurt ) เมืองแฟรงเฟิร์ตตั้งอยู่ในแถบลมตะวันตกที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นปานกลางระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติคและภูมิอากาศแบบทวีปในเขตตะวันออก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีการแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิมากเท่าไหร่นัก การท่องเที่ยวภายในเมืองของแฟงเฟิร์ต( Frankfurt ) ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นโบสถ์ วิหาร อาคารเก่า และส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด           
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240