แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เช็ก          
        มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)          
                   
                 
                   
        มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras ชาวสเวเบีย (Swabian) เป็นผู้ออกแบบและควบคุมดูแลคนต่อมา มหาวิหารสไตล์โกธิกแห่งนี้นับได้ว่าเป็นมหาวิหารที่มีความประณีตงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง นับตั้งแต่ประตูแกะสลักลวดลายตระการตา กระจกสีสเตนกลาสบานสูงที่ประดับรอบวิหารล้วนยิ่งขับให้มหาวิหารแห่งนี้ดูโดดเด่น          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
      
 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เช็ก          
        เมืองเชสกี้ กรุมลอฟ (Cesky Krumlov)            
                   
                 
                   
        เมืองเชสกี้ กรุมลอฟ (เช็ก: Český Krumlov) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทกรุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกชื่อเมืองเชสกีกรุมลอฟ ( กรุมลอฟโบฮีเมีย ) นี้ตั้งขึ้นเพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีกรุมลอฟ (Moravský Krumlov, "กรุมลอฟมอเรเวีย") ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ 
สถานที่สำคัญ 
ปราสาทกรุมลอฟเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐเช็ก โดยเป็นรองจากปราสาทฮราดชานี (Hradčany) ที่กรุงปราก ซึ่งปราสาทจัดว่ามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวเมืองที่มีพื้นที่น้อย โบสถ์เซนต์วิตัสเป็นโบสถ์แบบกอธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ภายในประดับด้วยภาพปูนเปียกที่วาดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่สร้างโบสถ์เชสกีกรุมลอฟตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติซูมาวา (Sumava) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก มีทิวเขาซูมาวาทอดตัวตามแนวเขตแดนที่ติดกับออสเตรียและเยอรมนี
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เช็ก          
        กรุงปราก (Prague)          
                   
                 
                   
        กรุงปรากหรือปราฮา(Prague)  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก เมื่อ ค.ศ. 1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ปรากเป็นมรดกโลก          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     
                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เช็ก          
        นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)          
                   
                 
                   
        นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1490 มีการซ่อมแซมเมื่อปีค.ศ. 1552 – 1560 นาฬิกานี้จะตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง และในทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้น 12 อัครสาวกแห่งพระเยซูคริสต์ที่จะออกมาทางบานหน้าต่างเล็กๆ 2 บานด้านบนสุด  ตามตำนานได้กล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ได้อีก นาฬิกาด้านบนสุดจะเป็นไก่ทองคำขันบอกเวลาทุกชั่วโมง นาฬิกาเรือนบน มีเข็มชี้เป็นรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาที่ว่าโลกเราคือศูนย์กลางแห่งจักรวาล ตัวเลขวงนอก เป็นเลขอารบิกของชาวโบฮีเมียโบราณ/ ตัวเลขวงกลาง เป็นเลขโรมัน/ ส่วนวงใน เป็นรูปแบบการบอกเวลาแบบบาบิโลน ตุ๊กตาที่ขนาบข้างนาฬิกาเรือนบนก็มีความหมายถึงกิเลสต่างๆของมนุษย์ด้วย/ ตัวซ้ายมือสุด เป็นตุ๊กตาที่ถือกระจกส่องหน้า แทนความลุ่มหลง (Vanity)/ ตัวซ้ายถัดมา เป็นตุ๊กตานายทุนเงินกู้ชาวยิวแทนความละโมบ (Greedy)/ ตัวขวามือสุด เป็นตุ๊กตาที่เชิดหน้าขึ้นลงได้ ดูคล้ายคนบ้ามุทะลุ แทนตัณหา ราคะ (Lust)/ ตัวถัดมา เป็นตุ๊กตาโครงกระดูก แทนความตาย ความมืดบอดทางปัญญา (Death)/ ส่วนนาฬิกาเรือนล่าง เป็นนาฬิกาจักรราศี หน้าปัด 12 ราศี พร้อมกับแสดงฤดูเก็บเกี่ยวต่างๆ
CREDIT: bloggang  goffymew
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     
                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เช็ก          
        เมืองคาร์โลวี วารี่ Karlovy Vary           
                   
                 
                   
        เมืองคาร์โลวี วารี่ Karlovy Vary เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศเช็ก มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำแร่ การทำสปา และการทำเครื่องแก้ว ชื่อเสียงเหล่านี้ทำให้ Karlovy Vary เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดขายเพื่อเยี่ยมชมน้ำพุร้อนและสปาเป็นหลัก ว่ากันว่า ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๔ ค.ศ.๑๓๕๐ เป็นผู้ค้นพบบ่อน้ำแร่ของเมืองนี้จากการไปตามล่ากวางในป่า กวางตัวนั้นบาดเจ็บและตกลงไปในบ่ำน้ำแร่แห่งหนึ่ง เมื่อตามไปดูกลับเห็นกวางวิ่งหนีออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ จึงคาดว่าน้ำแร่นั้นคงมีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้กวางหนีไปได้ และจากจำนวนบ่อน้ำแร่น้ำพุร้อนที่มีเกือบร้อยบ่อ มีเพียง ๑๒ บ่อที่ใช้ดื่มกิน ที่เหลือใช้ในธุรกิจสปา เพื่อการบำบัดรักษาโรคต่างๆ และเพื่อความงาม นี่จึงเป็นที่มาของน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนี้          
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240