ข้อมูลทั่วไปสิบสองปันนา 西双版纳 Xishuangbanna

วัฒนธรรมแบบชนชาติไทมาแต่โบราณ
 
ข้อมูลทั่วไปสิบสองปันนา 西双版纳 Xishuangbanna
เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา 西双版纳傣族自治州 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีตเคยดีรับสมญานามว่า เป็น เมืองพาราณสี ซึ่งหมายถึงดินแดนงดงามในความฝัน เขตสิบสองปันนาเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของจีน ที่นี่มีผืนป่าเขตร้อนที่ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีน และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อย อีกทั้งเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมต่อกับพม่าและลาว ทำให้เขตสิบสองปันนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยในเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไต ( ไทลื้อ )
 
 
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีเนื้อที่รวม 19582.45 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น หนึ่งเมืองได้แก่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ จิ่งหง 景洪  และ สองอำเภอ คือ อำเภอเมืองหล้า หรือ เหมิ่งล่า 勐腊 และอำเภอ เมืองไฮ หรือ เหมิ่งไห่ 勐海 สิบสองปันนามีประชากรรวม 850,000 คน ร้อยละ 35 ของประชากรเป็นชนชาติไต ทางการจีนจึงกำหนดให้สิบสองปันนาเป็น เขตปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนา โดยคำว่าสิบสองปันนานั้นเป็น
ภาษาไทลื้อ หมายถึง นาสิบสองพันผืน หรือสิบสองหัวเมืองนั้นเอง การนับเมืองในอดีตจะยึดพื้นที่เป็นแบบ นาหนึ่งพันผืนเท่ากับหนึ่งเมือง
 
ลักษณะภูมิอากาศ
สิบสองปันนามีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน มีปริมาณฝนและแสงแดดสูง แบ่งเป็น ๒ ฤดู คือฤดูฝนและฤดูแล้ง  
ฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน
ฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียสตลอดปีสิบสองปันนาจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวแทบทุกฤดูของปี
 
แหล่งท่องเที่ยวสิบสองปันนา
 
  9 จอม 12 เชียง   หมู่บ้านไทลื้อ   Dai Show
     
           
   สวนป่าดงดิบ   วัดป่าเจ   ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง
     
           
  หมู่บ้านชนเผ่าอาข่า   ตลาดเช้าเมืองหล้า   โชว์พาราณสี
     
           
  หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า   สวนป่าม่านทิง   วัดหลวงเมืองลื้อ
     
           
  สวนป่าอรัญญา   ถ้ำเขาควาย    
       
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   "ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240