ข้อมูลทั่วไปเฉิงตู 成都 Chengdu - จิ่วจ้ายโกว 九寨沟 Jiuzhaigou

สวรรค์บนภิพบของแดนมังกร
 
เฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิงใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง เนื่องจากย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีที่แล้ว ในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ชื่อว่า เฉิงตู
เฉิงตูมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแบบแอ่งกระทะ พื้นที่โดยรอบถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูง 4 ด้าน ตรงกลางเป็นที่ราบ เฉิงตูมีพื้นที่ประมาณ 485,000 ตร.กม.ภูมิประเทศมีลักษณะหลากหลายซับซ้อนมาก ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง ด้านตะวันออกลาดลงต่ำ ซึ่งจำแนกออกเป็น4 เขตได้แก่เขตพื้นที่ราบต่ำแอ่งกระทะเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ติดอันดับ 1ใน4 ของพื้นที่แอ่งกระทะใหญ่ของจีน โดยมีพื้นที่ถึง 170,000 ตร.กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 300-700 เมตร โอบล้อมด้วยภูเขาสูง
 
สภาพภูมิอากาศของเมืองเฉิงตู
นครเฉิงตูเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาจึงทำให้อากาศที่นี่มีความชื้นสูง เมืองนี้จะมีช่วงฤดูร้อนที่นาน-ฤดูหนาวที่สั้นเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นที่สุดประมาณ 5 องศาเซลเซียสและมีแสงแดดออกน้อยมีเมฆมาก ส่วนช่วงฤดูร้อนจะมีฝนตกค่อนข้างชุกในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส โดยฤดูที่เหมาะ แก่การท่องเที่ยวจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลิซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 องศาเซลเซียส
 
แหล่งท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
 
  น้ำตกธารไข่มุก   ถนนคนเดินชวนซีลู่   ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
     
           
  อุทยานจิ่วไจ้โกว   หลวงพ่อโตเมืองเล่อซาน   โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
     
           
  ศาลเจ้าสามก๊ก   โชว์ทิเบต   อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว
     
           
  เขาง้อไบ๊   วัดเจ้าเจี๋ย   วัดเป้ากั๋วซื่อ
     
           
  สะพานหลูติ้ง   วัดกว่างเต๋อ   อุทยานธรรมชาติมู่เก๋อฉั่ว
     
           
  ถนนจินหลี   วังแพะเหลือง   ภูเขาหิมะซีหนิง
     
           
  วัดหลิงฉวน   เมืองคังติ้ง   เมืองโบราณหวงหลงซี
     
           
  วัดเป่าเอิน   องค์ผู่เสียนทรงช้าง   ทะเลสาปมู๋เก๋อฉั้ว
     
           
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240