แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
        วัดกว่างเต๋อ Guangde Temple (广德寺)
         
         
         
        วัดกว่างเต๋อ หรือ วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมในร่างบุรุษ) Guangde Temple (广德寺) ซึ่งเคยประทับที่นี่เป็นเวลา 68 ปี จากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่เกาะผู่ถ่อซาน ที่นี่เป็นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้า-ออกที่วัดแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต
        credit:baidu/blog.163
         
                     

 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240