แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว          
        วัดหลิงฉวน Lingquan Temple (灵泉寺)          
                   
                   
                   
        วัดหลิงฉวน Lingquan Temple (灵泉寺) วัดแห่งนี้ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี วิหารเจ้าแม่กวนอิมบนยอดเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บและนำความมั่งมีศรีสุขให้แก่ผู้ศรัทธาได้อย่างมหัศจรรย์ปัจจุบันทางวัดยังคงดูแลรักษาคงสภาพไว้อย่างดี
credit:baidu
         
                   
                     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240