แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว          
        อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว Hailuogou Glacier Park (海螺沟冰川公园)          
                   
                   
                   
        อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว Hailuogou Glacier Park (海螺沟冰川公园) ตั้งอยู่ในอำเภอหลู่ติ้ง (Luding) ปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ มณฑลเสฉวน ห่างจากนครเฉิงตูประมาณ 319 กิโลเมตร ห่างจากเมืองคังติ้งประมาณ 105 กิโลเมตร อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกวนี้เป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่เกิดจากการละลายของหิมะ ทางด้านตะวันออกของ ภูเขากังก่า (Gongga Mountain) ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในมณฑลเสฉวนที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 7,556 เมตร ทอดยาวไปจนจรดกับอุทยานสี่ดรุณีใกล้ๆกับอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวได้รับสมญานามเป็นราชาแห่งภูเขา ไห่โหลวโกว hailuogou (海螺沟) เป็นชื่อภาษามุหยา ซึ่งมีความหมายว่าที่พักในเนินเขา มุหยาเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยที่นี่และเคยเจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์ บริเวณนี้เป็นเขตย่านรอบตะเข็บในการตั้งถิ่นฐานระหว่างชนชาติทิเบตกับชนชาติฮั่น การเดินทางไปชมธารน้ำแข็งแห่งนี้จะต้องนั่งรถขึ้นเขาสูง ผ่านป่าสนที่เก่าแก่สัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไปตลอดทางก่อนจะไปต่อด้วยกระเช้าลอยฟ้าขึ้นไปอีกทีเพราะจากเบื้องล่างจะเห็นแค่เพียงยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเท่านั้นนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่ขึ้นกระเช้าก็สามารถเดินขึ้นเขาไปชมเองก็ได้แต่กว่าจะไปถึงปลายธารน้ำแข็งต้องใช้เวลาเดินถึง 5- 6 ชั่วโมง ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นอยู่เบื้องหน้ามีลักษณะเหมือนน้ำตกขนาดใหญ่ ที่พุ่งออกมาจากหุบเขาไหลไปเป็นทาง เพียงแต่โดน Freeze ให้แข็งหยุดนิ่ง ส่วนที่ปลายธารน้ำแข็งเบื้องล่างก็ดูสกปรกมอมแมม มองแทบไม่ออกว่าเป็นน้ำแข็ง มองผ่านๆ คิดว่าเป็นผืนดิน ธารน้ำแข็งแห่งนี้มีอายุเพียงร้อยปีเท่านั้น จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งยุคใหม่ มีพื้นที่กว้าง 16 ตารางกิโลเมตร และยาว 14.7 กิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน จนไม่สามารถมองเห็นธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ชัดเจนเฉกเช่นฤดูอื่น
credit:baidu/bluetoursiam
         
                   
                     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240