แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว          
        ทะเลสาปมู๋เก๋อฉั้ว Mugecuo Lake (木格措)
         
                   
                   
                   
        ทะเลสาปมู๋เก๋อฉั้ว หรือ ทะเลสาปตาย Mugecuo Lake (木格措) ตั้งอยู่กลางหุบเขาภายในอุทยานมู๋เก๋ฉั้วเป็นทะเลสาปที่มีแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขามารวมตัว ความยาวของทะเลสาปมู่เก๋อฉั้วประมาณ 4000 เมตร  ช่วงเวลาที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด ช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม
credit:baidu
         
                   
                     

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240