แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว          
        ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding (成都大熊猫繁育研究基地)          
                   
        ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding 成都大熊猫繁育研究基地          
                   
        ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding (成都大熊猫繁育研究基地) ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1987 ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้าเป็นสถานอภิบาลหมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในได้รับการจัดสภาพแวดล้อม กลมกลืนกับป่าธรรมชาติ ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากของมณฑลเสฉวนอีกด้วย ที่นีมีแพนด้าประมาณ 40 กว่าตัว  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้กับท่านพร้อมทั้งอธิบาย
         
                   
        ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding 成都大熊猫繁育研究基地 ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ทัวร์เฉิงตู ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding 成都大熊猫繁育研究基地          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240