แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว          
        วัดเจ้าเจี๋ย Zhaojue Temple (昭觉寺)          
                   
                   
                   
        วัดเจ้าเจี๋ย Zhaojue Temple (昭觉寺) ตั้งอยู่ทางชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวัดไม้ทั้งหลังแห่งแรกทางตะวันตกของมณฑลเสฉวน มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน วัดเจ้าเจี๋ยเป็นอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและได้มีการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1663 ในสมัยราชวงศ์ชิง
         
        credit : baidu          
                   
                     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240