ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง (昆明) Kunming

      นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ
       
      ข้อมูลคุนหมิง (昆明)
      คุนหมิง Kunming เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นครคุนหมิงได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” (Sping City) เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศา ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีดอกไม้เบ่งบานเกือบตลอดปีเช่นกัน เมืองคุนหมิงตั้งอยู่ตอนกลางของที่ราบสูง ยูนกุ้ย อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 -2,800 เมตร เมืองคุนหมิงมีเนื้อที่ 21,111 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ ปัจจุบันมีประชากรปรมาณ 5 ล้านคน คุนหมิง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือธรรมชาติ,วัดวาอารามและป่าหินอันโด่งดัง
       
     
 
       
      credit:wikipedia
    แหล่งท่องเที่ยวคุนหมิง
                 
    วัดหยวนทง     เมืองโบราณลี่เจียง     ตำหนักทองจินเตี้ยน
           
                 
    โชว์จางอี้โหม่ว     วัดซงจ้านหลิน     เจดีย์สามองค์ ต้าหลี่
           
                 
    เมืองโบราณต้าหลี่     ทะเลสาบเอ๋อไห่     ภูเขาหิมะเหมยหลี่
           
                 
    โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง     ภูเขาหิมะมังกรหยก     สระน้ำมังกรดำ
           
                 
    ช่องแคบเสือกระโจน     หุบเขาแชงการีล่า     หมู่บ้านน้ำหยก
           
                 
    อุทยานป่าหินงาม            
               
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : คุนหมิง          
        อุทยานป่าหินงาม (Stone-Forest) 石林
         
                   
        ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหินงาม Stone Forest          
                   
        อุทยานป่าหิน (stone-forest) 石林 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลู่หนานทางทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 100 กิโลเมตร อุทยานป่าหินมีเนื้อที่ราว 400 ตารางกิโลเมตร ภายในเขตอุทยานป่าหินจะมีทั้งเสาหินปูนขนาดเล็ก ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ และถ้ำหินปูนอยู่จำนวนมาก นับว่าเป็นอุทยานหินปูนธรรมชาติและหาดูได้ยากแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันอุทยานป่าหินได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทางการจีนให้ความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจีน          
                   
        ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหินงาม Stone Forest ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหินงาม Stone Forest          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : คุนหมิง          
        วัดหยวนทง (YuanTong Temple) 园通寺
         
                   
        ทัวร์คุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง วัดหยวนทง YuanTong Temple 园通寺          
                   
                 
                   
        วัดหยวนทง (YuanTong Temple) 园通寺 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง  วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิมวัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบถส์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทยที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย          
                   
                 
                     
                 
                     
        ทัวร์คุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง วัดหยวนทง YuanTong Temple 园通寺 ทัวร์คุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง วัดหยวนทง YuanTong Temple 园通寺          
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : คุนหมิง          
        โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (The First Bend of Yangtze River) 长江第一弯          
                   
                 
                   
        โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง (The First Bend of Yangtze River) 长江第一弯 (changjiang di yi wan) ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมือง จงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน 130กิโลเมตร เป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ของแม่น้ำ จินซาเจียง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง จากแนวไหลเดิมที่จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มาเป็นการไหลจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก จนกลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดที่ต้นแม่น้ำแยงซีเกียงมีการเปลี่ยนทิศทางการไหลแบบ 180 องศา จนเป็นที่มาของคำว่าโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งหมายถึงโค้งแรกบริเวณต้นน้ำ และโค้งที่สวยเด่นที่สุดของแยงซีเกียงนั้นเอง          
                   
                     
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

                   
        แนะนำเมืองท่องเที่ยว : คุนหมิง          
        ตำหนักทอง (จินเตี้ยน) 金殿
         
                   
        ทัวร์คุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง ตำหนักทอง จินเตี้ยน 金殿          
                   
                 
                   
        ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน (jindian) 金殿 ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย          
                   
        ทัวร์คุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง ตำหนักทอง จินเตี้ยน 金殿 ทัวร์คุนหมิง สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง ตำหนักทอง จินเตี้ยน 金殿          
                     
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240