ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน (台湾) Taiwan

      ดินแดนสุริยันจันทรา
       
      ข้อมูลไต้หวัน (台湾)
      ที่ตั้ง
เกาะไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากมลฑณฝูเจี้ยนของจีนประมาณ 130 กิโลเมตร เกาะไต้หวันจัดอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้ร่องภูเขาไฟ ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้ง
       
      ประชากร 人口 เกาะไต้หวันมีประชากร 22.9 ล้านคน ( เม.ย. 2009 )
       
      พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ
ไต้หวันมีพื้นที่รวม 36,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลัก ๆ ได้แก่เกาะไต้หวันที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด หรือเท่ากับร้อยละ 97 ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่ของเกาะมีลักษณะทอดยาวจากเหนือลงใต้ มีแนวภูเขาอยู่บริเวณตรงกลางของเกาะ เนื้อที่ 2 ใน 3 ของเกาะไต้หวันเป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของเกาะ ภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,990 เมตร นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะเผิงหู (Penghu) เกาะจินเหมิน (kimmen) เกาะหมาจู่ (matsu) และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง
       
      ภูมิอากาศ
เกาะไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้ที่นี่อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียสต่อปี (ไม่รวมพื้นที่ ๆ อยู่บนยอดเขาสูง) อาจมีหิมะในพื้นที่ ๆ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร ขึ้นไป มีฝนตกชุกและมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง
       
      ธงชาติไต้หวัน
     
       
      เมืองหลวง เมืองไทเป 台北
เป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 272 ตารางกิโลเมตร ประชากรในเขตเมือง 2,619,025 คน (2005) เมืองไทเปเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง เป็นศูนย์กลางทางการค้า วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของไต้หวัน เมืองไทเปยังเป็นเมืองปกครองตนเองที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางไต้หวัน
       
      ภาษา
ใช้ภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เป็นภาษาราชการ ภาษาจีนฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) และภาษาจีนแคะ (ฮักกา) ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายที่ไต้หวัน คนสูงวัยที่ไต้หวันบางส่วนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้
       
      สกุลเงินใช้สกุลเงินไต้หวัน (NEW TAIWAN DOLLAR) NT$. โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 NT = 1.15 BAHT
       
      แหล่งท่องเที่ยวไต้หวัน
                     
        อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ     อาคารไทเป 101     LANYAN MUSEUM
               
                     
        วัดเสวียนจั้ง     น้ำแร่เจียวซี     วัดหลงซันซื่อ
               
                     
        รถไฟหัวจรวดไต้หวัน     เหย่หลิ่ว     ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
               
                     
        ย่านซีเหมินติง     อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค     พิพิธภัณฑ์กู้กง
               
                     
        อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ     ทะเลสาบสุริยันจันทรา     วัดเหวินอู่
               
                     
        วัดจงไถฉาน     วัดฝอกวงซัน     ตลาดโบราณซานเสีย
               
                     
        เจดีย์เสือเจดีย์มังกร     E-DA World     วัดหลวงพ่อชิงสุย
               
                     
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240