รู้จักประเทศเมียนมา (Myanmar)

    กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักครั้งในชีวิต
     
    ชื่อประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar)
     
    ธงชาติเมียนมา
   
     
    เมืองหลวง กรุงเนปีดอ (Naypyidaw ) 
อาณาเขต 676,578 ตารางกิโลเมตร(ตร.กม.)
ประชากร 50,519,000 ล้านคน (2548)
แผนที่ อาณาเขต 
ทิศเหนือติดต่อกับประเทศธิเบต และประเทศจีน 
ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศจีน ประเทศลาวและประเทศไทย 
ทิศใต้จดทะเลอันดามัน และอ่าวเบงกอล 
ทิศตะวันตกจดอ่าวเบงกอล และประเทศบังคลาเทศ 
มีเส้นพรมแดนยาวประมาณ ๗,๑๐๐ กิโลเมตร เป็นเส้นพรมแดนทางบกยาวประมาณ ๔,๖๕๐ กิโลเมตร เส้นพรมแดนทางทะเล ยาวประมาณ ๒,๔๕๐ กิโลเมตร
     
   
     
    ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศพม่าตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทำให้มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ และมีหาดที่สวยงามเก่าแก่บริสุทธิ์อยู่หลายแห่ง พม่ามีชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและจีน ส่วนทางตะวันออกติดกับลาว และทางตอนใต้ติดกับไทย รูปพรรณสัณฐานเหมือนกับว่าวที่มีหางยาวล้อมรอบเกือกม้าขนาดใหญ่คือแนวเทือกเขามหึมา และภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ มียอดเขาสูงอยู่มากมายตามแนวเทือกเขาของพม่า และมีหลายยอดที่สูงเกินกว่า 10,000 ฟุต ตามแนวชายแดนหิมาลัยทางเหนือของพม่าที่ติดกับธิเบตเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ฮากากาโบ ราซี” 19,314 ฟุต ต่ำลงมาจากแนวเขาเหล่านี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่ภายในประเทศพม่า รวมทั้งเขตแห้งแล้งกินอาณาเขตกว้างตอนกลางของพม่า และยังมีที่ราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีที่อุดมสมบูรณ์ทอดยาวลงไปทางตอนใต้ เป็นนาข้าวกว้างใหญ่ราวกับไม่มีที่สิ้นสุด
     
    การปกครอง ระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีคือ นายเต็ง เส่ง และรองประธานาธิบดีคือ นายจายหมอกคำ (ชาวไทใหญ่) 
     
    ภาษา ภาษาพม่า เป็นภาษาทางการแล้ว พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา
     
    สกุลเงิน จั๊ด (Kyat) 
อัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 25-30 จั๊ต ต่อ 1 บาท 
     
    สภาพภูมิอากาศ
ประเทศพม่ามี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย  แต่จะมีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นสูงกว่าไทยมาก  สำหรับในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ส่วนฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะตอนบนของพม่า ได้แก่ เมืองพุกามและมัณฑะเลย์
     
 
แหล่งท่องเที่ยวเมียนมา
 
  เมืองย่างกุ้ง     เมืองสิเรียม     พระเจดีย์เยเลพญา  
           
                 
  วัดจ๊อกต่อจี     โรงเลี้ยงช้างเผือก     เจดีย์ชเวดากอง  
           
                 
  เมืองหงสาวดีหรือพะโค     พระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์     พระราชวังบุเรงนอง  
           
                 
  พระนอนชเวตาเลียง     พระตาหวาน     พระธาตุอินทร์แขวน  
           
                 
  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น     พระเจดีย์ซูเล     ตลาดสก็อต  
           
                 
  เจดีย์โบดาทาวน์     พระเขี้ยวแก้ว     เจดีย์กะบ่าเอ  
           
                 
  เทพกระซิบ     เทพทันใจ        
             
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240