ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี (대한민국) Korea

      อันยองฮาเซโย
       
      ธงชาติเกาหลี
     
      ชื่อประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือที่รู้จักกันในนาม เกาหลีใต้ (South Korea) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า
“แทฮันมินกุก” หรือเรียกสั้นๆว่า “ฮันกุก” หมายถึง ชาวฮั่นหรือชาวเกาหลี และบางครั้งชาวเกาหลีใต้จะเรียกตนเองว่า “นัมฮัน ” หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซอน” หมายถึง โชซอนใต้
เกาหลีใต้ ได้รับสมญานามว่าเป็น “ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า (The Land of Morning Calm)” หรือ “โคโยฮัน อาชิมเอนารา” ในภาษาเกาหลี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานถึง 5,000 ปี
       
      อาณาเขต 99,500 ตารางกิโลเมตร
       
      ประชากร เกาหลีใต้มีจำนวนประชากร 48,482,000 คน มากเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งข้อมูลนี้สำรวจโดย United States Census Bureau ประจำปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
       
      ภูมิประเทศ
ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ ละติจูดที่ 33 – 39 องศาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 125 – 131 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ของน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ) ที่อยู่ภายในดินแดนนั้นด้วยโดย 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นภูเขาซึ่งขนาดเนื้อที่ของ ประเทศเกาหลีใต้นั้น ใหญ่เป็นอันดับที่ 108 ของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อยๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการผลิตข้าวคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ๆ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และ อุลซาน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ซี) 88 มณฑล (กุน) ใน 9 จังหวัด เกาหลีใต้นั้น ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่วนเกาหลีเหนือนั้นปกครองในระบอบสังคมนิยมโดยคอมมิวนิสต์    
ทิศเหนือของเกาหลีใต้นั้นมีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ 
ทิศตะวันออกติดกับทะเล East Sea
ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับ Yellow Sea
       
      เมืองหลวง
กรุงโซล Seoul
       
      ประชากรเมืองหลวง 10.8 ล้านคน
       
      ภาษา ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการ
       
      เวลา
เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (ควรปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
       
      สภาพภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาล หรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่

- ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 6 ถึง 16 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน
- ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25 ถึง 35 องศาเซลเซียส ช่วงนี้อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัดและชื้นมาก
- ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส ช่วงนี้อากาศจะสดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด
- ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -5  ถึง -20 องศาเซลเซียส จะมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะตก และจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 – 4วัน
       
      ไปรษณีย์
อัตราค่าส่งไปรษณีย์ภายในประเทศมีดังนี้ สำหรับจดหมายหนึ่งฉบับมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กรัม มีอัตราค่า 190 วอน สำหรับจดหมายลงทะเบียนมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กรัมมีอัตราค่าส่ง 1,490 วอน และห่อพัสดุซึ่งมีน้ำหนังไม่เกิน 2 กิโลกรัม มีอัตราค่าส่ง 1,500 วอน หรือ 2,000 วอน ไปรษณีย์ บัตรราคา 160 วอน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.koreapost.go.kr
       
      โทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์มือถือใช้ CDMA ไม่รองรับโทรศัพท์ในไทย หากต้องการโทรกลับเมืองไทย กด 001-66-ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ บัตรโทรศัพท์มีขายในโรงแรมทั่วไป  หากต้องการโทรจากเมืองไทย ไปเกาหลี หมุน 001-82-ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้โทรศัพท์สาธารณะชนิดหยอดเหรียญได้โดยใช้เหรียญ 10, 50 และ 100 วอน หากเป็นโทรศัพท์ชนิดใช้บัตร มีตั้งแต่ 3000, 5000 และ 10000 วอน สำหรับอัตราค่าโทรศัพท์นั้น การโทรภายในประเทศอยู่ที่ 50 วอน ต่อ 3 นาที ส่วนค่าโทรศัพท์ทางไกลและข้ามประเทศจะแตกต่างกันตามระยะทาง สำหรับการโทรเข้าประเทศไทย ค่าโทรจะประมาณนาทีละ 400 วอน
       
      สกุลเงิน  หน่วยของสกุลเงินเกาหลี คือ วอน(KRW) ₩  แบ่งเป็น 1,5,10,50,100,500 ธนบัตร 1,000,5,000 10,000 และ 50,000 WON (원)
       
      ระบบการเงินและการธนาคาร
เช็คเดินทางสามารถเปลี่ยนเป็นเงินวอนเกาหลีได้ที่ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยนเงินขึ้นอยู่กับการขึ้นลงของราคาตลาด หนึ่งบาทไทยมีค่าประมาณ 30 วอน ตามอัตราแลกเปลี่ยนของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 บัตรเครดิตเช่น วีซ่า อเมริกันอ็กซ์เพรส ไดเนอร์คลับ มาสเตอร์คลับ และ JCB เป็นที่ยอมรับกันตามโรงแรมใหญ่ ๆ ห้างสรรพสินค้า และภัตตาคารขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัตรเครดิตที่ยอมรับกันทั่วโลกในการถอนเงินสดจากบัญชีของท่าน หรือเบิกถอนเงินล่วงหน้าจากเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ตั้งอยู่ตามโรงแรมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และสถานที่ท่องเที่ยว
       
      การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศเกาหลี
ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในเกาหลีสามารถเปิดบัญชีในธนาคารต่างๆได้โดยไม่มีข้อจํากัด เอกสารประกอบที่สําคัญคือหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวคนต่างด้าว ทุกธนาคารจะเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกลับไปให้ญาติพี่น้องในประเทศไทยได้โดยสะดวก โดยจะต้องกรอกรายละเอียดของชื่อที่อยู่ผู้รับเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินเข้าไป โดยทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแต่ละครั้งอีกหนึ่งทางเลือกที่ง่ายสะดวกสบายและประหยัดยิ่งกว่าโดยธนาคารของไทยที่เปิดให้บริการในประเทศเกาหลีที่สะดวกที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ
       
      ระบบไฟฟ้า
ในประเทศเกาหลีส่วนใหญ่ใช้ ปลั๊กกลม 2 หรือ 3 ขา (มีสายดิน) ท่านควรจะนำ Adapter ไปด้วย และส่วนใหญ่ใช้ 220 โวลต์ แต่ในโรงแรมและเมืองท่องเที่ยวจะมีทั้ง 110 และ 220 โวลท์ ควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการใช้เครื่องไฟฟ้า
       
      ศุลกากร
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้หากผู้โดยสารมีเงินเกาหลี (KRW) หรือเงินสกุลอื่น อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ จะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเสียภาษี และหากเดินทางโดยนำเงินออกจากประเทศเกาหลีใต้ อันมีค่ามากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ (ไม่รวมกับจำนวนเงินที่นำเข้ามาและได้แจ้งเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว) ก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทาง ศุลกากรประจำด่านนั้น หรือธนาคารแห่งชาติเกาหลีเพื่อขอใบอนุญาตเช่นกัน
       
      การคมนาคม
ในประเทศเกาหลีใต้ มียานพาหนะไว้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ เรือ รถไฟ หรือเครื่องบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับระยะทาง
       
      รถโดยสารประจำทางภายในเมือง
เป็นอีกหนทางหนึ่งของการเดินทางในเกาหลีใต้ ที่ค่าใช้จ่ายถูกที่สุด ซึ่งจะมีให้บริการอยู่ในตัวเมืองและบริเวณชานเมือง ซึ่งรถโดยสารประจำทางในกรุงโซลนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 สี ตามพื้นที่ที่แต่ละสีครอบคลุม
การจ่ายค่าโดยสาร มีด้วยกัน 3 วิธี คือ
   1) ซื้อตั๋วจากจุดจำหน่ายใกล้ๆ กับป้ายรถประจำทาง
   2) จ่ายเป็นเงินสด
   3) ใช้บัตรโดยสาร ซึ่งบัตรโดยสารนี้สามารถใช้กับรถไฟใต้ดินได้ด้วย
ส่วนการใช้บริการรถโดยสารประจำทางนั้นง่ายมาก เพียงขึ้นรถทางประตูด้านหน้า และหยอดเงิน หรือตั๋วโดยสารลงในกล่องข้างๆ คนขับรถหรือวางบัตรโดยสารลงบนตัวเซ็นเซอร์ เมื่อต้องการลงให้กดปุ่มซึ่งอยู่ภายในรถโดยสาร และลงทางประตูด้านหลัง
       
      รถโดยสารประจำท้องถิ่น
รถโดยสารนี้จะเดินทางเชื่อมต่อกับ 2 ภูมิภาคที่มีระยะทางไกลหรือปานกลางมีสถานีปลายทางของรถโดยสารทางไกลอยู่หลายสถานี ในเมืองใหญ่ ผู้โดยสารอาจใช้บริการสถานีที่ใกล้ที่สุด และสามารถซื้อตั๋วได้ที่จุดจำหน่าย หรือทำการจองล่วงหน้า รถโดยสารด่วนสำหรับระยะทางไกล รถโดยสารด่วนนี้เหมาะสำหรับระยะทางไกล เช่นเดียวกันกับรถโดยสารประจำท้องถิ่น แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ รถโดยสารด่วนนี้จะเดินทาง บนทางหลวง (หรือถนนไฮเวย์) ซึ่งในแต่ละเมืองจะมีสถานีปลายทางของรถโดยสารด่วน เพียง 1 สถานี
       
      รถไฟใต้ดิน
ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงโซลนั้น มีความก้าวหน้ามาก และวิ่งตามตารางเวลาปกติด้วยราคาที่ไม่สูงนัก สามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ที่จุดจำหน่าย โดยบอกสถานีปลายทางที่ต้องการลงแก่พนักงาน หรือจะใช้บัตรโดยสารก็ได้ ซึ่งค่าโดยสารก็ขึ้นอยู่กับสถานีปลายทางนั่นเอง นอกจากกรุงโซลแล้ว ในเมืองพูซาน แทกู และแทจอน ก็มีรถไฟใต้ดินเช่นกัน โดยระยะเวลาปกติที่รถไฟใต้ดินให้บริการ คือ 5.30 – 24.00 น. อีกทั้ง ทุกเส้นทางจะมีระบุทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ และทุกครั้งที่รถหยุด ก็จะได้ยินเสียงประกาศบอกสถานีเป็นภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษเช่นกัน
       
      รถแท็กซี่ 
รถแท็กซี่จะมีค่าบริการแพงกว่า เมื่อเทียบกับรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟใต้ดิน แต่ข้อดี คือ มีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย และสามารถให้บริการได้แม้ยามค่ำคืน หรือยามที่ผู้โดยสารไม่ทราบเส้นทางว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร ซึ่งคนขับรถแท็กซี่บางส่วนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ สำหรับค่าโดยสาร จะขึ้นอยู่กับเวลาและระยะทางที่ใช้ไป โดยจะแสดงไว้บนมิเตอร์ และการใช้บริการรถแท็กซี่ สามารถโบกมือเรียกได้ตามถนน หรือจะยืนรอที่ป้ายจอดรถแท็กซี่ซึ่งจะมีอยู่ทั่วไปตามเขตเมืองก็ได้ และยังสามารถเรียกทางโทรศัพท์ได้อีกด้วย แต่ราคาจะค่อนข้างแพงกว่า ซึ่งตามกฎหมาย หากนั่งทางด้านหน้า ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ การให้ทิปไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ถ้าผู้โดยสารต้องการก็สามารถทำได้
       
      รถไฟ
รถไฟจะวิ่งตามตารางเวลาปกติ เหมาะสำหรับการเดินทางไกล นอกจากรถไฟด่วน (KTX) ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2004 ก็มีรถไฟสายเซมาอึล  และสายมูกุงฮวา KTX เป็นรถไฟที่เร็วที่สุด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพและให้บริการเป็นอย่างดี และจะหยุด ณ สถานีที่ค่อนข้างใหญ่ ส่วนมูกุงฮวาเป็นรถไฟสายที่ช้าที่สุดและหยุดเกือบทุกสถานี การซื้อตั๋วโดยสาร สามารถทำได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ซื้อที่สถานีรถไฟ, ซื้อทางอินเตอร์เน็ต, ซื้อตามสถานที่ต่างๆที่จำหน่ายตั๋ว หรือจะทำการจองตั๋วล่วงหน้า ก็ได้เช่นกันบัตรโดยสารที่ใช้สำหรับรถโดยสารประจำทางภายในเมืองและรถไฟใต้ดิน สามารถซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่าย หรือคนขายตั๋วที่ป้ายจอดรถโดยสาร ในราคา 2,000 วอน จากนั้นทำการเติมเงินบัตรโดยสารตามจำนวนที่ต้องการ เวลาใช้บัตรให้วางบนตัวเซ็นเซอร์ และสามารถเติมเงินบัตรโดยสารได้ตลอด ณ จุดจำหน่ายตั๋วที่รถไฟใต้ดิน, หรือคนขายตั๋วบริเวณที่จอดรถโดยสาร หากไม่จำเป็นต้องใช้บัตรโดยสารแล้ว สามารถคืนบัตรที่จุดจำหน่ายใดก็ได้ พนักงานจะทำการคืนเงิน 2,000 วอนค่าบัตร และเงินที่คงเหลือในบัตรให้
       
      ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในประเทศเกาหลี
ค่ารถเมล์ ครั้งละ 900 วอน
ค่ารถไฟใต้ดิน เริ่มต้นที่ 1000 วอน
น้ำขวดหนึ่ง เริ่มราคาอยู่ที่ 1000~1400 วอน
ปลา Anchovy 200 กรัม ราคา 4900 วอน
สปาเก็ตตี้กึ่งสำเร็จรูป 800 วอน
นมสด 1 ลิตร 1500 วอน
Tissue baby wipe จำนวน 80 แผ่น ราคา 1800 วอน
ทานข้าวนอกบ้าน food court ก็เริ่มต้นที่ 4000-12000 วอน
ถ้าทานเป็นร้านดี ๆ หน่อย เช่น ร้านเวียดนาม ข้าวจานละ 10,000 กว่า ๆ (จานใหญ่)
ทาน Pizza hut สองคน 30,000 กว่า ๆ
       
      แหล่งช้อปปิ้งในโซล
centralcity, coexmall, worldcupst, Aekyung, Galleria, Hyundai, Lotte, New Core, Shinsegae, ถนนมกดง, ถนนมุนจองดง, กูโรแฟชั่นวัลเลย์, ตลาดของเก่าจางอันเพียง, ตลาดยาสมุนไพรเคียงดง, ตลาดนัดโซโช, ตลาดนัดงานศิลปะใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก, ตลาดเครื่องใช้อิเล็กโทรนิคยงซาน, เทคโนมาร์ท, เมียงดง, ทงแดมุน, นัมซาดง, อินซาดง, หอศิลปะวัฒนธรรม, ศูนย์จำหน่ายที่ระลึกแห่งชาติในอินซา-ดง, ร้านงานฝีมือโกเรียเฮ้าส์
       
      แหล่งท่องเที่ยวเกาหลี    
                     
      กรุงโซล     ชุดฮันบก     เกาะนามิ  
                 
                     
      พิพิธภัณฑ์เทดดี้แบร์     อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน     ทำเนียบประธานาธิบดี  
               
                     
      สวนสนุกเอเวอร์แลนด์     พระราชวังเคียงบ๊อกคุง     หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน  
               
                     
      นัมซานวิวพอยซ์     นันทาโชว์     ซุปเปอร์มาเก็ต  
               
                     
      ป้อมฮวาซอง     ไชน่าทาวน์ เกาหลี     พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี  
               
                     
      ไลเกอร์     สะพานอินชอน     หมู่บ้านโพรวองซ์  
               
                     
      สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์     คลองชองเกชอน     ไร่สตอเบอร์รี่  
               
                     
      วัดชินฮึงซา     พระราชวังชางด๊อกกุง     RAIL BIKE  
               
                     
      โซลทาวเวอร์     Demilitarized Zone     Ski Resort in KOREA  
               
                     
      โรงเรียนกิมจิ     วัดโซเกซา     จัตุรัสคังฮวามุน  
               
                     
      ย่านเมียงดง     ย่านทงแดมูน     ย่านนัมแดมูน  
               
                     
      ย่านอีแทวอน     ย่านอินซาดง     อาหารเกาหลี กิมจิ  
               
                     
      ตลาดปลาโซแล     คาลบี้     ชาบู ชาบู  
               
                     
      วัดวาวูจองซา     ทัคคาลบี้     จาจังมยอน  
               
                     
      ต๊อกโบกี     บีบิมบับ     ไก่ตุ๋นโสม  
               
                     
      พุลโกกิ     แฮมูลทัง        
                 
                     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240