แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เมียนมา          
        เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย
         
                   
                 
                   
        เทพกระซิบหรือเมี๊ยะนานหน่วย ตำนานกล่าวกันไว้ว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาและนางก็ได้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตไป และได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้และนับถือกันมานานแล้ว การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ และกระซิบบอกเพื่อขอพร เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วยนั้นเป็นเทพผู้ประทานพรแห่งความโชคดี  
CREDIT: oceansmile
         
                   
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240