แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เมียนมา          
        เจดีย์โบดาทาวน์ (Botataung Paya)
         
                   
                 
                   
        เจดีย์โบดาทาวน์ (Botataung Paya) หรือพระเจดีย์โบตะตอง สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน โดยพระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตาทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก และในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า  และได้มีการบูรณะใหม่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปทองคำ พระเขี้ยวแก้ว และเทพทันใจ เทพกระซิบให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าสักการะได้ขอพระเพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนวิธีการขอพรของเทพทันใจ และเทพกระซิบ ปฎิบัติได้ดังนี้
      เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เป็นเทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชค  โดยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ  เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้นำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ เทพทันใจ จะชอบ จากนั้นก็ให้เอาเงินใส่ไปในมือของเทพทันใจสัก 2 ใบ แล้วไหว้ขอพรจากนั้นให้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ แล้วก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ แค่นี้ก็จะสมตามความปราถนาตามที่ขอไว้
     เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วย  ตำนานกล่าวกันไว้ว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาและนางก็ได้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตไป และได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้และนับถือกันมานานแล้ว การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ และกระซิบบอกเพื่อขอพร เทพกระซิบ หรือ เมี๊ยะนานหน่วยนั้นเป็นเทพผู้ประทานพรแห่งความโชคดี
         
                   
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240