แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เมียนมา          
        พระนอนชเวตาเลียง (Shwethalyaung Buddha)
         
                   
                 
                   
        พระนอนชเวตาเลียง (Shwethalyaung Buddha) เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เล่าขานว่าเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดเล่าขานตำนานว่า มีพระราชาองค์หนึ่งไม่ศรัทธาพุทธศาสนา ทรงลุ่มหลงบูชายักษ์ตนหนึ่งขนาดปั้นรูปไว้กราบไหว้ วันหนึ่งขณะที่พระราชาเสด็จประพาสป่าพร้อมพระโอรส และพระโอรสไปพบสาวชาวบ้านกำลังอาบน้ำอยู่ในลำธารก็เกิดความหลงรัก ถึงกับพากลับเข้าวัง แต่สาวเจ้าอันเชิญพระพุทธรูปไปบูชาในวังด้วย ทำให้พระราชากริ้วมาก ถึงขั้นสั่งให้ทหารจับพระโอรสและคนรักมัดรวมกันเพื่อจะประหาร แต่ชาวบ้านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ขอให้นางแคล้วคลาด ปรากฏว่าเชือกขาดโดยพลัน ขณะที่รูปปั้นยักษ์แตกกระจาย พระราชาถึงกับทรงหันกลับมานับถือพุทธศาสนา และขอไถ่บาปด้วยการสร้างพะพุทธไสยาสน์เป็นเครื่องเตือนสติ หลังจากที่พระเจ้าอลองพญาทรงปราบมอญราบคาบ เมืองหงสาวดีก็ถูกทิ้งร้าง พระพุทธไสยาสน์ไม่ได้รับการดูแลจนกลายเป็นกองอิฐจมอยู่ในโคกดิน จนถึงปี พ.ศ.2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงขุดพบพระนอนองค์นี้ จากนั้นปี พ.ศ.2491 หลังจากพม่าได้รับเอกราช ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อย่างจริงจัง และได้ทาสีและปิดทองลงชาดใหม่ อย่างที่เห็นในปัจจุบัน     เส้นทางท่องเที่ยวพระนอนชเวตาเลียว เป็นพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 3-16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424ทางเข้า ประดับฝ้าเพดานด้วยไม้สักและไม้แกะสลัก สวยงามมากพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวเป็นที่เคารพสักการะของชาวพม่าเป็นอย่างมากพระพุทธไสยาสน์ของพม่า มีพุทธลักษณะแตกต่างจากของไทยโดยเฉพาะที่พระบาท ที่จะไม่ตั้งชิดกัน แต่จะเกยกันเหมือนลักษณะของคนจริง ๆด้านหลังพระพุทธไสยาสน์ จะมีรูปภาพเล่าเรื่องราวประวัติการสร้างไว้โดยตำนานเล่าว่ากษัตริย์องค์หนึ่ง นับถือยักษ์ และมีโอรสองค์หนึ่ง ไปเกิดชอบพอกับเจ้าหญิงของอีกเมืองหนึ่ง แต่ธิดาของเมืองนั้นนับถือพระพุทธศาสนาและไม่ยอมแต่งงานกับเจ้าชายองค์นี้ นอกเสียจากว่าเจ้าชายจะมานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนตนเอง ด้วยความรัก เจ้าชายก็ยอมมานับถือพุทธศาสนา ความทราบไปถึงกษัตริย์เมืองนั้น จึงสั่งให้ทหารจับพระโอรสและเจ้าหญิงมาประหารชีวิต ก่อนตาย เจ้าหญิงได้อธิษฐานว่าตนไม่มีความผิดใด แต่กษัตริย์หลงมัวเมาในลัทธิยักษ์ จึงขอให้เกิดอาเพศขึ้น เมื่อทั้งสองได้ถูกประหารชีวิตแล้ว อยู่ ๆ ก็เกิดไฟลุกเผาไหม้รูปปั้นยักษ์วอดวายหมด กษัตริย์จึงได้สำนึกผิดและสร้างพระนอนชเวตาแลวขึ้นเพื่อเป็นการไถ่บาปและอุทิศให้พระโอรสและพระชายาพระนอนชเวตาลยอง ที่ยาว 50 เมตร แต่ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในหงสาฯ ที่ในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะกันไม่ได้ขาดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ด้านหน้าของพระนอนนั้นถือเป็นจุดซื้อขายสินค้าพม่าชั้นดี โดยสินค้าที่เด่นๆก็เห็นจะเป็น งานไม้และงานฝีมือของพ่อค้าแม่ค้าชาวพม่าที่มีวางขายอยู่ทั่ว          
                   
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240