แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เวียดนาม          
        โตรกธารน้ำ(Fairy Stream)          
                   
                 
                   
        โตรกธารน้ำ (Fairy Stream) เกิดจากการกัดเซาะ ของ น้ำในแอ่งทะเลทราย กลายเป็นโตรกลึกที่เปิดเนื้อดินให้เห็นชั้นของทรายและดินดาน 
CREDIT: GOOGLE
         
                   
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240