แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เวียดนาม          
        พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบาได๋ (Bao Dai's Summer Palace)          
                   
                 
                   
        พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบาได๋ (Bao Dai's Summer Palace) ได้รับการออกแบบและ ปลูกสร้างอยู่ท่ามกลางสวนสวยแบบตะวันตก โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๖ ภายในมีห้องส่วนพระองค์ของจักรพรรดิเบาได๋และครอบครัว มีห้องรับแขก ห้องประชุม และห้องทรงงาน ฯลฯ ห้องส่วนพระองค์ต่างๆ จะใช้สีของผนังและเครื่องเรือนแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน เช่น ห้องพระราชโอรสเป็นโทนสีฟ้า ห้องพระราชธิดาเป็นโทนสีชมพู
CREDIT: www.thaiza.com
         
                   
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240