แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เวียดนาม          
        บ้านเก่าฮอยอัน (Old House Hoian)          
                   
                 
                   
        บ้านเก่าฮอยอัน (Old House Hoian) อายุยาวนานกว่า 300 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน, ญี่ปุ่น และเวียดนาม และสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของบ้านนี้ คือ มีความหลากหลายในโครงสร้างสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ของบ้านโบราณในฮอยอัน ก็คือ  ส่วนหน้าบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง และหลังบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง  
CREDIT: GOOGLE
         
                   
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240