แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เวียดนาม          
        พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum)          
                   
                 
                   
        พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานโฮจิมินห์  พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ป็นอาคารขนาดใหญ่ทันสมัย ที่สร้างมาเพื่อจัดแสดง รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ และข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮเอกสารบางฉบับของโฮจิมินห์นั้น เขียนรายงานถึงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทำในประเทศไทยด้วยชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ เป็นการจัดแสดงแบบดั้งเดิม บันไดระหว่างชั้นสองไปยังชั้นสามนั้น มีอนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์ตั้งอยู่บนแท่นแบบพุทธบนชั้นสามนั้นจะเป็นการจัดแสดงแบบร่วมสมัย ที่มีการตกแต่งอย่างงดงามและน่าสนใจ
CREDIT: GOOGLE
         
                   
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240