แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เวียดนาม          
        ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)          
                   
                 
                   
        ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารสีเหลืองในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปี 1901 ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นอกจากความสวยงามของตัวอาคารแล้วนั้น ภายในบริเวณโดยรอบยังคงความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์          
                   
                 
     
  เนื้อหาที่คล้ายกัน  
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240