แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ไต้หวัน          
        วัดหลงซันซื่อ (long shansi) 龍山寺           
                   
                 
                   
        วัดหลงซันซื่อ (long shansi) 龍山寺 หรือวัดเขามังกร เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย" (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า "เขตวั่นหัว" (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลง และเสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อได้มีการบูรณะใหม่หลายครั้ง แต่ยังคงความเป็นศิลปะโบราณ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในกลับไม่ได้เป็นอะไรเลย ด้วยเหตุการณ์คราวนั้นยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธากันมากขึ้น และนอกจากวัดหลงซันซื่อนี้จะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ ซึ่งเป็นวัดที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง 
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     


    

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240