แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ไต้หวัน          
        อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (chiang kai-shek memorial hall) 蒋介石          
                   
                 
                   
       
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (chiang kai-shek memorial hall) 蒋介石 ของเมืองไทเป เป็นอาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่ สะดุดตามาแต่ไกล ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป โดยมีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวาและซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกำลังกาย และสูดอากาศยามเช้าได้  อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ ตัวตึกมีสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ เมื่อได้เดินตรงเข้าไปจนถึงอาคารหลัก หรืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คแล้ว จะเห็นว่าอาคารนี้มีหลังคาแปดเหลี่ยม สีฟ้าคราม ตัดกับตัวอาคารที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ตั้งอยู่อย่างมีมนต์ขลัง ภายหลังที่ได้เดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายก็จะเห็นรูปปั้นของเจียงไคเช็คในอิริยาบถนั่งอยู่ในชุดประเพณีนิยมแบบจีน รูปปั้นนี้ทำมาจากทองสำริดขนาดใหญ่มาก (นักท่องเที่ยวต้องให้ความเคารพโดยไม่ส่งเสียงดัง และประพฤติกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมา) เพราะในนี้เองมีทหารเดินผลัดเปลี่ยนเวร และดูแลเหมือนกับพระราชวังในที่ต่าง ๆ ของโลกเรา ส่วนทางด้านล่างของตึก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของเจียงไคเช็ค และความเป็นมาของพัฒนาการของประเทศไต้หวัน ไม่นานมานี้ ชาวไต้หวันได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจียงไคเช็คว่าเขาผู้นี้สมควรได้รับการยกย่องศรัทธาอย่างแท้จริงหรือไม่ หากว่าเขาเป็นเพียงผู้ที่ลี้ภัยมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ พร้อมทั้งนำความคิดใหม่ที่แตกต่าง แล้วมาอาศัยเกาะไต้หวันเป็นที่ตั้ง เพราะจริงแล้วก่อนที่เจียงไคเช็คจะลี้ภัยมา เกาะไต้หวันมีชาวพื้นเมืองที่ดำรงชีวิตดั้งเดิมอยู่มากมาย และต้องมาเปลี่ยนแปลงไปตามเขาเพียงคนเดียว ดังนั้นวันที่ 19 เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยมีนามว่า National Taiwan Democracy Memorial Hall
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240