แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ไต้หวัน          
        บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี (jiaosi hot spring)  礁溪温泉          
                   
                 
                   
        บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี (jiaosi hot spring)  礁溪温泉 เป็นบ่อน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนเจียวซีนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปลงไปแช่อาบได้ จึงทำให้การแช่น้ำที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นิยมมากขึ้น และเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในเรื่องการลงแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อน บ่อน้ำพุร้อนเจียวซี จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเดินทางมาเพื่ออาบน้ำแร่ที่เจียวซี สำหรับคนท้องถิ่นที่นี่ใช้น้ำแร่ในการรดผักทำให้ผักอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นอาหารจานพิเศษของเมืองเจียวซี
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240