แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ไต้หวัน          
        อาคารไทเป 101 (Taipei 101) 台北          
                   
                 
                   
        อาคารไทเป 101 (Taipei 101) 台北 เป็นอดีตอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จึงถูกบูร์จคาลิฟาแซงขึ้นสูงกว่า ตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน อาคารออกแบบโดยซี.วาย. ลี สถาปนิกชาวไต้หวันซึ่งจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ส่วนโครงสร้างทางวิศวกรรมของตึกไทเป 101 ออกแบบโดย Thornton Tomasetti บริษัทวิศวกรรมชั้นสูงของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทนี้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างควบคุมงานด้านวิศวกรรมของอาคารทั้งหมด อาคารไทเป 101 มีความสูง 509.2 เมตรจากพื้นดิน มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม หรือระบบแดมเปอร์รวม (mass damper) อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์ กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกปล้องเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์จากคำบอกเล่าของซินแส 
         
                   
                 
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240