แนะนำเมืองท่องเที่ยว : ประเทศมองโกเลีย (Mongolia)      
             ประเทศสาธารณรัฐมองโกเลีย อาจยังเป็นที่รู้จักมากนักในหมู่คนไทยด้วยกัน เมื่อมีใครพูดถึงมองโกเลีย เราคงนึกถึงเรื่องราวจากอดีตที่มีนักรบและผู้นำทัพที่ยิ่งใหญ่ นามแจงกิสข่าน ที่สามารถนำกองทัพมองโกบุกโจมตีอาณาจักรน้อยใหญ่ทั้งในทวีปเอเชีย และยุโรป จนสามารถก่อตั้งจักรวรรดิมองโกเลียที่เกรียงไกร และเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ประเทศมองโกเลียมีเนื้อที่ 1,564,116 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าเนื้อที่ของประเทศไทยถึง 3 เท่า แต่กลับมีจำนวนประชากรประมาณ 3 ล้านกว่าคน ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อที่ ๆ มี ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ทะเลทรายและทุ่งหญ้าที่กันดาร แห้งแล้ง ซึ่งไม่เหมาะต่อการทำเกษตร จึงมีจำนวนประชากรที่พำนักอาศัยอยู่ค่อนข้างเบาบาง ประชากรส่วนใหญ่หรือราว  80% จะมากระจุกตัวกันในเมืองหลวง (เมืองหลวงมีชื่อว่า อูลันบาร์ตอ ULAANBAATAR)  ความหนาแน่ของจำนวนประชากรในเมืองหลวงทำให้เมืองนี้มีการจราจรที่คับคั่งตลอดวัน แต่ประเทศมองโกเลียมีทรัพย์ในดินอยู่เยอะ ตั้งแต่ ถ่านหิน แร่ทองคำ แร่เงิน แร่ทองเหลือ แร่เหล็ก แร่ตะกั่ว แร่อลูมิเนียม ฯลฯ แต่เนื่องจากมองโกเลียยังขาดแคลนเทคโนโลยี่และเงินทุนในการขุดเจาะทรัพยากรเหล่านี้ เหมืองแร่ส่วนใหญ่เป็นการให้สัมปทานนักลงทุนต่างชาติ      
             
        แผนที่ประเทศมองโกเลีย      
             ปัจจุบันประเทศมองโกเลียเป็นประเทศที่ไดรับเอกราชจากจีนและรัสเซีย โดยในอดีตมองโกเลียเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนหลังจักรวรรดิมองโกเลียเสื่อมอำนาจลง และเคยอยู่ใต้อาณัติของสหภาพโซเวียต เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย มองโกเลียจึงได้เป็นเอกราชอย่างเต็มตัวโดยปกครองโดยระบอบรัฐสภาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
หมายเหตุ ประเทศมองโกเลียแตกต่างกับ เขตมองโกเลียในนะครับ เขตมองดกเลียใน (Inner Mongolia) เป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองของประเทศจีน จึงไม่มีฐานะเป็นประเทศ ส่วนประเทศมองโกเลียเป็นประเทศที่มีเอกราช จึงต่างกับมองโกเลียในครับ
     
               
        จัตุรัสเจงกิสข่าน
     จัตุรัสเจงกิสข่าน หรือ จัตุรัสซูฮาบาตอร์ เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองอูลันบาตอร์ เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย
     
             
        จัตุรัสเจงกิสข่าน หรือ จัตุรัสซูฮาบาตอร์      
             
        จัตุรัสเจงกิสข่าน หรือ จัตุรัสซูฮาบาตอร์      
             
        บรรยากาศเมืองอูลันบาร์ตอ      
               
        กระโจมมองโกเลีย หรือ เกอร์
     กระโจมมองโกเลีย หรือ เกอร์ เป็นบ้านพักของชาวมองโกมาช้านาน มีรูปลักษณ์เป็นทรงกลม ตั้งอยู่บนพื้นกลางทุ่งหญ้า ผนังทำจากหนังสัตว์หรือผ้าใบเพื่อป้องกันลม ฝน หิมะ และความหนาวเย็นในฤดูหนาว ปัจจุบันมีการสร้างรีสอร์ทที่ออกแบบเป็นกระโจม แต่มีห้องน้ำและเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพัก
     
             
        กระโจมมองโกเลีย หรือ เกอร์      
             
        เตียงนอนในกระโจมมองโกเลีย      
             
        บรรยากาศด้านในกระโจม      
             
        เตาไฟในกระโจม เพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว      
             
        ห้องน้ำในกระโจมมองโกเลีย      
             
        ห้องน้ำในกระโจมมองโกเลีย      
             
        ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศในกระโจมมองโกเลีย      
        ภายในกระโจมจะมีการก่อเตาไฟในฤดูหนาวเพื่อให้ความอบอุ่นภายในกระโจม และสามารถหุงต้มอาหารจากเตาไฟด้วย อาหารหลักของชาวมองโกเลีย คือเนื้อแพะ เนื้อวัว นมแพะ ฯลฯ ภายในกระโจมจะประดับด้วยพรมที่ทอจากขนสัตว์ ใช้เป็นอุปกรณ์กันได้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากชาวมองโกเลียในอดีตเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้า ยึดอาชีพล่าสัตว์และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก จึงมักมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา เหมือนการทำไร่เลื่อนลอยในเขตพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือและอีสานของปะเทศไทย เพราะต้องไปแผ้วถางป่าไม้มาเป็นพื้นที่เพาะปลูก ส่วนชาวมองโกเลียก็เหมือนกัน ต้องไปหาพื้นที่  มีหญ้าและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์เพื่อเลี้ยงฝูงสัตว์ กระโจมที่เป็นบ้านอาศัยจึงถูกออกแบบให้ง่ายในการรื้อย้ายและติดตั้งใหม่ ชาวมองโกในอดีตจึงต้องค้นหาแหล่งเลี้ยงสัตว์ใหม่  และเคลื่อนย้ายกระโจมไปเรื่อย  จนได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าอพยพในทุ่งหญ้า      
             
        อุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        อุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        อุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        หินเต่า Turtle Rock อุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        หินคิงคองKingkong Rockอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj (ผมตั้งชื่อเองครับ)      
             
        บรรยากาศในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศลำน้ำไหลผ่านในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศลำน้ำไหลผ่านในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศลำน้ำไหลผ่านในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
             
        บรรยากาศในอุทยานแห่งชาติเทเลจ Gokhi Terelj      
               
        อนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน
     อนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกเลียที่ยิ่งใหญ่ สามารถรบชนะอาณาจักรน้อยใหญ่เกือบครึ่งโลกในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันยังคงเป็นที่กล่าวขานของชาวโลกและเป็นความภูมิใจของชนชาติมองโก
     
             
        อนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน      
             
        รองเท้าบู๊ตมองโกเลียขนาดยักษ์      
        รองเท้าบู๊ตมองโกเลียขนาดยักษ์ ที่ตั้งแสดงอยู่ในอนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน ทำจากหนังแกะ 60 ตัว โดยฝีมือบุตรสาวของประธานาธิบดีมองโกเลียคนปัจจุบัน      
             
        รูปหล่อทองเหลืองนักรบมองโก      
             
        รูปหล่อทองเหลืองนักรบมองโก      
             
        รูปหล่อทองเหลืองนักรบมองโก      
             
        รูปหล่อทองเหลืองนักรบมองโก      
        รูปหล่อทองเหลืองของนักรบมองโกที่ตั้งอยู่บริเวณ อนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน      
               
        วัดกันดาน (Gandan Monastery)
     วัดกันดาน Gandan Monastery เป็นวัดพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (วัดลามะแบบธิเบต) ที่เก่าแก่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในประเทศมองโกเลียที่ยังถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งปัจจุบัน (มีวัดเก่าแก่หลายแห่งในเมืองหลวงถูกรื้อถอนทำลายในช่วงสหภาพโซเวียตปกครอง)  วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1838 ใช้ชื่อเหมือนกับวัดกันดานในธิเบต แต่มีอายุน้อยกว่าวัดกันดานที่ธิเบตถึง 500  ปี เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นสถานที่ประกอบพิธีการด้านศาสนาที่สำคัญของประเทศมองโกเลีย มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่หล่อด้วยทองเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 26.5 เมตรตั้งประดิษฐานอยู่ในอารามด้านหลังของวัด ท่านดาไลลามะองค์ที่ 13 เคยเสด็จเยือนวัดนี้
     
             
        วัดกันดาน      
             
        วัดกันดาน      
             
        วัดกันดาน      
             
        ภาพสาวไทยนำรอยยิ้มสยามไปแต่งแต้มที่วัดกันดาน เมืองอูลันบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย      
               
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน
     พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace หรือ พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน
     
             
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน      
        ภาพถ่ายของ บอดจ์ข่าน Bogd Khaan กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของประเทศมองโกเลีย กับพระมเหสี เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของธิเบตและมองโกเลีย  ขึ้นครองราชย์ในปีค..1911 หลังการล่มสลายของราชวงศ์แมนจูในประเทศจีน      
             
        ทางเข้าพิพิธภัณฑ์      
        ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ดูจะคับแคบมาก  มีห้องขายตั๋วเข้าชมสถานที่อยู่ข้างประตูทางเข้า      
             
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน      
             
        กำแพงที่มีลวดลายมังกรแบบนี้พบเห็นได้มากในประเทศจีน      
             
        อักษรจีน อักษรมองโก และอักษรทิเบตที่ปรากฏบนบานทับหลังซุ้มทางเข้า      
             
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน      
             
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน      
        ด้านในกำแพงเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ประกอบศาสนกิจของลามะ เข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ      
             
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน      
             
        พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอดจ์ข่าน      
        แวะชมร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของรัฐบาล (ไม่ใช่ร้านรัฐบาลในจีนที่ขายยานะขอบอกแต่ร้านนี้เป็นร้านของรัฐบาลมองโกเลียจริง เป็นห้างใหญ่ที่ทันสมัย ติดป้ายเป็น State owned department store ใจกลางเมืองอูลันบาตอร์เลย      
             
        ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของรัฐบาล      
        ของที่ระลึกที่วางขายในห้างจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของรัฐ รูปปั้นทหารมองโกทรงม้า ที่เคยเป็นกองทัพที่เกรียงไกร ที่บุกยึดครองพื้นที่กว่าครึ่งโลกในช่วงศตวรรษที่ 13      
             
        ตุ๊กตาหญิงชาวมองโกในชุดพื้นเมืองขี่ม้า      
             
        โมเดลของกระโจมมองโก       
        โมเดลของกระโจมมองโก หรือโมเดลเกอร์ อีกหนึ่งของที่ระลึกยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว      
             
        ตุ๊กตาชายหญิงชาวมองโกเลีย      
             
        ภาพเขียนบนหนังแกะและหนังวัว      
        ภาพเขียนบนหนังแกะและหนังวัว เป็นของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของประเทศนี้ น่าจะเป็นเพราะเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ จึงมีลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์เยอะนะครับ      
             
        รองเท้าหนัง      
        รองเท้าหนังของประเทศนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกัน      
               
        อนุสาวรีย์ไจซัน หรืออนุสาวรีย์โซเวียต
     เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหล่าวีรชนโซเวียตที่พลีชีพในสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองอูลันบาร์ตอ ผู้มาเยือนต้องเดินขึ้นบันไดกว่า 300 ขั้นเพื่อขึ้นไปยังจุดที่ตั้งของอนุสาวรี ที่สร้างเป็นแท่งศิลาล้อมรอบด้วยกำแพงรูปทรงกลม มีภาพสลักหินเล่าเรื่องราวของสงครามในอดีต และความสามัคคีปรองดองระหว่างทหารแดงโซเวียตและประชาชนชาวมองโกเลีย จุดนี้ยังเป็นจุดชมวิวพาโนราม่าที่สามารถมองเห็นวิวรอบด้านของเมืองหลวงแห่งมองโกเลียด้วย
     
             
        อนุสาวรีย์ไจซัน      
             
        อนุสาวรีย์ไจซัน      
             
        จุดชมวิวเมืองอูลันบาร์ตอบนอนุสาวรีย์ไจซัน      
             
        จุดชมวิวเมืองอูลันบาร์ตอบนอนุสาวรีย์ไจซัน      
             
        อนุสาวรีย์ไจซัน      
             
        อนุสาวรีย์ไจซัน      
               
        สถานีรถไฟอูลันบาตอร์
     สถานีรถไฟอูลันบาตอร์ ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย เป็นชุมทางรถไฟสำคัญในประเทศ และเป็นจุดผ่านของเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรียครับ
     
             
        สถานีรถไฟอูลันบาตอร์      
               
        สุกี้มองโกเลีย 
     มาถึงมองโกเลีย ต้องชิมครับสุกี้มองโกเลีย ต้นตำหรับของสุกี้อยู่ที่มองโกเลียครับ ก่อนที่จะแพร่ขยายสาขาไปญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เล่ากันว่าในศตวรรษที่13 แจงกิสข่านนำทัพออกศึกในฤดูหนาวกลางทุ่งหญ้าก็ใช้หมวกที่ทำด้วยโลหะที่นักรบสวมใส่มาทำเป็นหม้อ Hot Pot ต้มเนื้อแพะกินกันละครับ เพราะฉะนั้นสุกี้มองโกเลียแบบดั้งเดิมต้องเป็นเนื้อแพะนะครับ
     
             
        สุกี้มองโกเลีย      
             
        สุกี้มองโกเลีย      
       
  เนื้อหาที่คล้ายกัน    
     

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240