สะพาน...ที่ไม่ได้มีไว้แค่ข้ามฝั่ง

  บนเส้นทางท่องเที่ยวอันกว้างใหญ่ไพศาล หรือในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ การที่เราจะเดินทางไปจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็ต้องมีตัวเชื่อมไปยังจุดนั้น นั่นคือ “สะพาน” วันนี้ มีทวี ทัวร์ จะมาแนะนำสะพานที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านต่างๆ ทั้งความยาว ความสูง ความสวย และความหมายที่น่าสนใจ

 

 

   

สะพานข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie)

 
   

  
เมือง : จางเจียเจี้ย | ประเทศ : จีน

 
     สะพานนี้มีไว้ท้าทายความกล้า เป็นสะพานชมวิวที่มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สร้างคร่อมหุบเขาที่มีความลึกถึง 320 เมตร ถูกออกแบบให้เป็นสะพานชมวิวกลางเวหาที่สามารถให้ผู้อยู่บนสะพานได้สัมผัสทัศนียภาพโดยรอบที่ตระการตาจากมุมสูง อีกทั้งได้ความรู้สึกหวาดเสียวเพราะพื้นสะพานทำด้วยกระจกใสที่มีความหนาถึง 4.58 CM จำนวน 99 แผ่นมาต่อเข้าด้วยกัน เป็นสะพานพื้นกระจกที่ยาวที่สุดของโลกในปัจจุบัน     

สะพานลอยฟ้าโกลเด้น (Golden Bridge)

 
   

 
เมือง : ดานัง | ประเทศ : เวียดนาม

 
      หรือ สะพานสีทอง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบานาฮิลล์ที่โดดเด่นและเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามอีกแห่งนึงที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ โดยทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ ให้ได้เดินเก็บภาพประทับใจของทิวทัศน์ที่สวยงาม
 

 

   

สะพานไม้คาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge)

 
   

เมือง : ลูเซิร์น | ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์

 
     เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  

 

   

สะพานฮ่องกง–จูไห่–มาเก๊า (Hongkong Zhuhai Macao Bridge)

 
   

เมือง : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ | ประเทศ : จีน

 
     สะพานข้ามทะเลที่มีความยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาว 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮ่องกง เมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้ง และเกาะมาเก๊า โดยขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร อุโมงค์ยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สำหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย จะร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับจูไห่ จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบนาทีเท่านั้น ซึ่งนับว่าช่วยบูรณาการการคมนาคมขนส่งระหว่างเมืองใหญ่ของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น...     

สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) 

 
   

เมือง : กรุงปราก | ประเทศ : สาธารณรัฐเช็ก

 
     เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St. John Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพาน สร้างเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก  
   

สะพานแขวนบอสฟอรัส (Bosphorus Bridge)

 
   

เมือง : อิสตันบุล | ประเทศ : ตุรกี

 
     เป็นสะพานที่ทำขึ้นเพื่อให้รถยนต์สามารถวิ่งข้ามฝั่งยุโรปและเอเชียได้ เป็นสะพานแขวนที่มีความยาวถึง 1,560 เมตร นอกจากนั้นระหว่างล่องเรือสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญเช่น พระราชวังโดลมาบาเช่และบ้านเรือนของเศรษฐีตุรกีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตลอดความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. โดยมีความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร   

 

   

สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือ สะพานหนึ่งในใต้หล้า (tian xia di yi qiao)  

 
   

เมือง : จางเจียเจี้ย | ประเทศ : จีน

 
     บ้างก็แปลว่าสะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 สะพานหนึ่งในใต้หล้านี่อยู่ภายในอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย เป็นสะพานพินเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง บนสะพานจะมีลูกกุญแจอยู่เต็มไปหมด เป็นความเชื่อของคนหนุ่มคนสาวที่ว่าหากคู่ไหนเอากุญแจไปคล้องไว้ที่สูงๆจะได้ไม่มีใครสามารถพรากคู่รักให้จากกันได้ บางคนก็ทิ้งสู่หุบเหวเบื้องล่าง ก็ให้ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชั่วนิรันดร์   
 
  
 
   

สะพานญี่ปุ่น (Japanese Bridge)

 
   

เมือง : ฮอยอัน | ประเทศ : เวียดนาม

 
     สะพานแห่งมิตรไมตรีที่เชื่อมสองฝั่งคลองระหว่างชาวฮอยอันและคนญี่ปุ่นให้ไปมาหาสู่กันได้สะดวก ซึ่งสะพานนี้คนญี่ปุ่นเป็นคนสร้างรูปแบบสะพานจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สะพานเป็นทรงโค้งบริเวณหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัส ก่อนข้ามสะพานจะเห็นรูปปั้นสุนัขนั้งอยู่และอีกฝั่งจะเป็นรูปปั้นลิง  
 

 

   

สะพานอาคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge)

 
   

เมือง : โกเบ | ประเทศ : ญี่ปุ่น

 
     สะพานแขวนอยู่ที่เมืองโกเบ เป็นสะพานแขวนที่มีช่วงข้ามยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวของช่วงข้ามถึง 1,991 เปิดใช้งานในปี 1998 สะพานนี้ถูกสร้างข้ามอ่าวโกเบเพื่อใช้เชื่อมระหว่างโกเบกับฮอนชูบนเกาะอิวา จิ โดยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสาย ฮอนชู-ชิโกกุ ที่เชื่อมต่อกับเกาะต่างๆรอบอ่าวโกเบ งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 5 แสนล้านเยน สถิติที่น่าสนใจของสะพานแห่งนี้คือ ใน 1 วัน จะมีรถแล่นผ่านสะพานแห่งนี้กว่า 23,000 คัน โดยเก็บค่าผ่านทาง 2,300 เยน ลองเอาคิดดูเล่นๆว่าวันนึงการทางโกเบจะเก็บค่าผ่านทางได้ขนาดไหน
 
 
   

สะพานมังกร (Dragon Bridge)

 
   

เมือง : ดานัง | ประเทศ : เวียดนาม

 
     คือสะพานข้ามแม่น้ำฮัน สะพานแห่งนี้มีความยาว 666 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปีของอิสรภาพเมืองดานัง ในทุกๆค่ำคืนจะมีการแสดงไฟที่จะเปลี่ยนสีสันไปมาบนตัวมังกรและที่พิเศษไปกว่านั้นคือมังกรจะพ่นไฟและน้ำในทุกๆคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำให้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด  

 

   

สะพานแห่งความรัก (Bridge of Love)

 
   

เมือง : ดานัง | ประเทศ : เวียดนาม

 
     จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของหนุ่มสาวคู่รัก โดยคู่รักมักพากันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพานแห่งนี้ อยู่บริเวณเดียวกับสะพานมังกรข้ามแม่น้ำฮัน  

 

 
  
 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240