โรงแรมในจางเจียเจี้ย
   
 
โรงแรม Huagang International Hotel
 
 
 
 
   
 
โรงแรม Jinxing International Hotel
 
 
 
 
   
 
โรงแรม Feng Du Hotel
 
 
 
   
 
โรงแรม Hua Tian Holiday Hotel
 
 
 
 
   
 
โรงแรม Kaitian International Hotel
 
 
 
 

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240