โรงแรมในปักกิ่ง
 
โรงแรม Holiday Inn Hotel
 
 
 
 
   
 
โรงแรม Zhang Ze Business Hotel
 
 
 
 
   
 
โรงแรม Best Western Premier Beijing
 
 
 
 
   

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240