แนะนำเมืองท่องเที่ยว : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว          
        วังแพะเหลือง Qingyang Gong (青羊宫)          
                   
                   
                   
        วังแพะเหลือง Qingyang Gong (青羊宫) เป็นวัดที่ผสมผสาน ระหว่างสองศาสนาคือ ลัทธิเต๋าและศาสนาพุทธ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของลัทธิเต๋า ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างในสมัยก่อนราชวงศ์โจว เมื่อ 2,000 ปี มาแล้ว วังแพะเหลือง เป็นวังที่ใหญ่ที่สุดของเฉินตู
credit:baidu /visitourchina
         
                   
                     

 

หน้าที่ 4 จาก 4

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240