เบอร์โทรศัพท์สถานทูต / สถานกงสุล
       
 ประเทศ   เบอร์โทรศัพทสถานทูต / สถานกงสุล 
 อาร์เจนตินา Tel.: (54-11) 4780-0555 y 4783-6412 Fax: (54-11) 4782-1616
 ออสเตรเลีย Tel.:+61 2 6206 0100 Fax: +61 2 6206 0123
 บาห์เรน Tel.: (973) 1724-6242,17274142 Fax.: (973) 1727-2714 (973) 17230980
 เบลเยียม Tel.: (+32) 2 640.68.10 Fax.: (+32) 2 648.30.66
 บราซิล Tel.: (55 61) 3224 6943 Fax.: (55 61) 3223-7502
 บรูไน Tel.: +673-265-3108 และ +673-265-3109 Fax: +673-265-3032
 กัมพูชา Tel: (855) 23 726 306 - 8 (Auto Line) Fax: (855) 23 726 303
 แคนาดา Tel.: 1 (613) 722-4444 Fax.: 1 (613) 722-6624
 จีน Tel: (010) 8531-8735 Fax: (010) 8531-8737
 เช็ก Tel: (420) 721776717 Fax: (420) 220570049
 เดนมาร์ก Tel: + 45 39 62 50 10 Fax: + 45 39 62 50 59
 อียิปต์ Tel: +202 3760-3553/4, +202 3336-7005 , +201 1514-89268 (สำหรับบริการงานด้านกงสุลแก่คนไทย) Fax: +202 3760-5076, 3760-0137
 ฝรั่งเศส Tel: 01 5626 5050 Fax: 01 5626 0445
 เยอรมนี Tel: (030) 794 810 Fax: (030) 794 81 511
 กรีซ Tel. (30) 210 6710 155, 210 6749 065 (30) 210 6756 978 (Visa) Fax. (30) 210 6749 508
 ฮังการี Tel. (36-1) 438-4020,438-4026 Other matter (36-1) 438-4025 Fax: (36-1) 438-4023
 อินโดนีเซีย Tel. (62-21) 29328190 - 94  Fax. (62-21) 2932-8199, 2932-8201,2932-8213
 อิสราเอล Tel: (972-9) 954-8412,954-8413 Fax: (972-9) 954-8417
 อิตาลี Tel: +39 (06) 8622-051 Fax: +39 (0) 6 8622 0555
 ญี่ปุ่น Tel: 03 5789 2433 Fax:03 5789 2428
 เคนยา Tel: (+254) 20 291 9111, (+254) 20 291 9112, (+254) 20 291 9100 หรือ (+66) 2 203 6000 ต่อ 581110 (ค่าโทรอัตราหมายเลขในกรุงเทพฯ) Fax: (+254) 20 291 9400
 คูเวต Tel. (96-5) 2531-7530-1, 2531-4870 Fax. (96-5) 253317532
 ลาว Tel. (+856 21) 214581-3 Fax. (+856 21) 214580
 มาเลเซีย Tel.: (60-3) 2143-2107, 2143-2125, 2143-2127 Fax. (60-3) 2148-6573 (Tel/Fax)
 โมร็อคโค Tel : +212 5 37 634 603 / 604 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 พม่า Tel : (951) 226 721, 226 728, 226 824 Fax : (951) 221 713
 เนปาล Tel: (977 1) 4371410, 4371411 Fax: (977 1) 4371408, 4371409
 เนเธอแลนด์ Tel: +31 70-345-0766, +31 70-345-9703
 นิวซีแลนด์ Tel: (64 4) 496-2900 Fax: (64 4) 476 3677
 นอรเวย์ Tel: +47 2212 8669 (13.30–16.00 น.) Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โปแลนด์ Tel. (48-22) 849-26-55,849-64-14,849-14-06 Fax. (48-22) 849-26-30
 โปรตุเกส Tel. (+351) 21 301 4848  Fax. (+351) 21 301 8181
 รัสเซีย Tel: +7495 608-0856 (ฝ่ายกงสุล กด 129 หลังจากได้ยินเสียงตอบรับ) Fax: +7 (495) 690-9659
 สิงคโปร์ Tel: (65) 6737 2475, 6737 2476 Fax: (65) 6732 0778
 สเปน Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113 Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
 ศรีลังกา Tel. 00 94 11  7529 500 - 3 Fax. 00 94 11  7529 504
 สวีเดน Tel: +46 8 588 04 250 Fax: +46 8 791 73 42
 สวิตเซอร์แลนด์ Tel : (41-31) 970-3030-34 Fax : (41-31) 970-3035
 ตุรกี Tel: (90-312) 437 4318, 437 5248 Fax: (90-312) 437 8495
 สหรัฐอเมริกา Tel: 202-684-8493 Fax: 202-459-9536
 เวียดนาม Tel: (84) 24 3823 5092-4  Fax: (84) 24 38235088
        อ้างอิง : http://www.thaiembassy.org/main/

 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240