ประเทศเกาหลีใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า จึงเป็นโอกาสให้คนไทยจำนวนไม่น้อยแอบเดินทางไปทำงานในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีมีความเข้มข้นในการคัดกรองคนไทยทุกคนที่เดินทางเข้าเกาหลี
เพื่อให้การผ่านด่าน ตม. ขาเข้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว บริษัท มีทวีทัวร์ มีข้อแนะนำขั้นตอนการผ่านด่าน ดังนี้
 
       
แต่งกายให้พองาม

คือ แต่งให้เหมือนนักท่องเที่ยวปกติทั่วไป ดูสุภาพ สะอาด สวยงาม ไม่แต่งให้ดูโอเวอร์จนเป็นจุดสนใจ ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นมากๆ หรือใส่รองเท้าแตะ เพราะ ตม.ก็จัดเป็นหน่วยงานราชการที่เราควรให้เกียรติ
 
        
เอกสารประจำตัวต่างๆ ต้องพร้อม

- หนังสือเดินทาง (Passport)

สิ่งสำคัญอันดับ 1 เวลาเราจะออกนอกประเทศ คือหนังสือเดินทางที่ต้องมีความเรียบร้อยตามหลักสากล ไม่มีการชำรุดฉีกขาด ชื่อสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง ต้องตรงกันกับข้อมูลจากสายการบินและใบผ่านเอกสารคนเข้าเมือง ผู้ที่มีประวัติ เปลี่ยนชื่อ หรือถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม แต่การสะกดชื่อไม่เหมือนกัน จะถูตรวจสอบ และมีโอกาสไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ดังนั้นหากใครเคย เปลี่ยนชื่อให้พกเอกสารยืนยันการเปลี่ยนชื่อมาด้วยเสมอ
สำหรับคนที่มีหนังสือเดินทางหลายเล่ม แนะนำให้พกไปให้หมด เพราะ ตม.อาจจะขอดูเล่มเก่าๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็เป็นได้
 
     
ภาพถ่ายในหนังสือเดินทางจะต้องเหมือนกับตัวจริง

เคยมีกรณี
มีผู้ถูกส่งกลับเพราะหน้า สีนัยตาและสีผมไม่เหมือนกับหน้าในหนังสือเดินทางมาแล้ว ทั้งที่ความจริง อาจเป็นเพราะแค่การแต่งหน้า หรือทำสีผมใหม่ก็ได้ ดังนั้นพยายามทำตัวให้เหมือนกับรูปในหนังสือเดินทางจะดีที่สุด  เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่เกิดสงสัย คุณอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองก็ได้

 
     
เอกสารที่ควรเตรียมไปด้วย

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

การที่เรามีตั๋วเครื่องบินกลับ แสดงให้เห็นว่าเรามีกำหนดกลับที่ แน่นอน ทำให้เจ้าหน้าที่ ตม.เกิดความมั่นใจว่าไม่อยู่เกินกำหนดแน่ๆ

 
     
- เอกสารการจองที่พัก / หลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก

ควรมีเอกสารการจองที่พัก โรงแรม ไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่ ตม. เพราะการที่เรามีที่พำนักเป็นหลักแหล่ง ขณะอยู่ในเกาหลีใต้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราไม่ได้อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆ หรือหนีไปในสถานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งบางครั้งอาจมีการตรวจสอบไปยังโรงแรมว่าในวัน และเวลาดังที่เรากล่าวอ้าง มีชื่อเราเป็นผู้เข้าพักจริงหรือเปล่า ในกรณีที่ไปกับกรุ๊ปทัวร์สามารถให้ดูชื่อโรงแรมที่พักได้ใน Booklet คู่มือท่องเที่ยวที่แจกให้ที่สนามบินก่อนเดินทาง
 
     
- แผนการท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ

นักท่องเที่ยวที่เที่ยวเองควรเตรียมไว้ แต่นักท่องเที่ยวที่ไปกับทัวร์จะได้รับ Booklet คู่มือท่องเที่ยว ข้างในจะมีแผนการเดินทางว่าวันไหน ไปเที่ยวที่ไหน กินที่ไหน นอนที่ไหน เมื่อเจ้าหน้าที่ถามอะไร ตอบได้ ควรให้เข้าใจตรงกันทุกคน และ เจ้าหน้าที่จะได้ทราบว่าเรามาเที่ยวจริงๆ และแต่ละวัน เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง ทุกคนควรรู้โปรแกรมแต่ละวัน จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง เพราะเคยมีกรณีคนไทยถูกส่งกลับเพราะไม่อ่านโปรแกรมเที่ยว

 
     
- เอกสารรับรองการทำงาน หรือการศึกษา

การที่เรามีหลักฐานยืนยันการทำงาน หรือการศึกษา จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าเรามีพันธะผูกพันที่เมืองไทย ต้องเดินทางกลับตามกำหนด ไม่หลบซ่อนอยู่ในประเทศของเขาแน่ๆ 
 
     
- รายการบัญชีย้อนหลัง (Statement)

รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีหลักฐานด้านอื่นๆไม่เพียงพอ เช่น อาจว่างงาน ไม่ได้เรียน หรือเป็นฟรีแลนซ์ประกอบอาชีพอิสระ การแสดง Statement เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือว่าเรามีเงินใช้จ่ายพอที่จะมาเที่ยวที่บ้านเขา ไม่ได้มาเพื่อประกอบการทุจริตผิดกฎหมายในประเทศเขา 
     
การผ่านตม.เกาหลีจะต้องตอบคำถามชัดเจน มั่นใจ
อย่าเกร็ง อย่ากลัวจนเกิดอาการกระสับกระส่ายกลายเป็นเขามองว่าเรามีพิรุธ  ควรเดินเข้าช่อง ตม.ไปด้วยความมั่นใจ หากทักได้ ก็ให้ทักเป็นการเปิดใจ ขณะที่รอก็นิ่ง สบตาเขาบ้างตามแต่โอกาส หากใครไม่นิ่งจนเขาสงสัย ก็เตรียมตัวเข้าห้องเย็นได้เลย พร้อมรอตอบคำถามที่เขาสงสัย
 
     
คำถามที่มักเจอบ่อย

-What do you do?
คุณทำอาชีพอะไร


-How many person go with you?
มากี่คน มากับใคร


-What’s the purpose of your visit?
มาทำอะไร


-What is the name of your hotel you booking?
พักโรงแรมชื่ออะไร


-How long will you be staying?
มากี่วัน


-How you ever go to South Korea?
เคยมาเกาหลีมาก่อนมั้ย


-Where will you be visiting? 
จะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

How much money are you bringing?
แลกเงินมาเท่าไหร่

 
        
     

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240