ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
       
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม
         
       
       
  ภาษาจีน 汉语
       
       
คำที่ใช้ทั่วไป  
 คำอ่านภาษาจีน 中文  ความหมายในภาษาไทย 泰文
 หนี่-ห่าว        你好  สวัสดี
 หนี่              你  คุณ
 หวั่ว             我  ผม, ฉัน
 ทา              他 她   เขา, เธอ
 ห่าว             好  ดี
 ปู้-ห่าว          不好  ไม่ดี
 ห่าว-มา         好吗  ดีหรือเปล่า
 ซื่อ              是  ใช่
 ปู๋-ซื่อ          不是  ไม่ใช่
 เจ้อ-หลี่        这里  ที่นี่
 น่า-หลี่         那里  ที่นั้น
 หนา-หลี่       哪里  ที่ไหน
 เซียน-เซิง     先生  คุณผู้ชาย
 หนี่-ซื่อ        女士  คุณผู้หญิง
 เจ่า-อัน        早安  สวัสดียามเช้า
 หวั่น-อัน       晚安  สวัสดียามเย็น
 จ้าย-เจี้ยน     再见  พบกันใหม่
         
       
คำที่ใช้ในร้านอาหาร
 
คำอ่านภาษาจีน 中文  ความหมายในภาษาไทย 泰文
 ชือ-ฟ่าน       吃饭  กินข้าว
 เหอ-สุ่ย        喝水  ดื่มน้ำ
 ไค-สุ่ย         开水  น้ำร้อน, น้ำดื่ม
 เหลียง-สุ่ย    凉水  น้ำเย็น
 ปิง-ไขว้       冰块  น้ำแข็ง
 หมี่-ฟ่าน      米饭  ข้าวสวย
 ซี-ฟ่าน        稀饭  ข้าวต้ม
 หวั่น            碗  ชาม
 ไขว้-จื่อ       筷子  ตะเกียบ
 ทัง-ฉือ        汤匙  ช้อน?
 ผี-จิ่ว          啤酒  เบียร์
 ฝู-วู่-หยวน   服务员  บริกรในร้านอาหาร
         
       
คำที่ใช้ที่โรงแรม  
 คำอ่านภาษาจีน 中文  ความหมายในภาษาไทย 泰文
 ซุ่ย-เจี้ยว        睡觉  นอน
 จิ่ว-เตี้ยน        酒店  โรงแรม
 ฝังเจียน         房间  ห้องพัก
 เตี้ยนฮว่า       电话   โทรศัพท์
 ฝู่-วู่-หยวน     服务员  บริกรในโรงแรม
 ต้าถัง            大堂  ล้อบบี้โรงแรม
 ชันทิง           餐厅  ร้านอาหาร
 เจ่าชัน          早餐  อาหารเช้า
 ชันเพี้ยว        餐票  คูปองอาหาร
 เหลิ่งชี่          冷气  แอร์
 ไคเหมิน        开门  เปิดประตู
 เหมาจิน        毛巾  ผ้าขนหนู
 เย่อสุ่ย          热水  น้ำร้อน
 ฉี่-ฉวง           起床  ตื่นนอน
         
       
คำที่ใช้ในการซื้อของ
 
 คำอ่านภาษาจีน 中文  ความหมายในภาษาไทย 泰文
 ใหม่-ตง-ซี            买东西  ซื้อของ
 ตง-ซี                  东西  สิ่งของ
 ตัว-ส่าว               多少  เท่าไหร่
 โหย่ว-เหมย-โหย่ว   有没有   มีหรือเปล่า
 กุ้ย                     贵  ราคาแพง
 เผียน-หยี-เตี่ยน      便宜点  ขอให้คิดราคาถูกหน่อย
 เหริน-หมิน-ปี้         人民币  เงินหยวน
 ไท่-ปี้                  泰币  เงินบาท
 เพี่ยว-เลี่ยง            漂亮  สวยงาม
 หนัน-คั่น               难看  ขี้เหร่
 เจ้อ-เก้อ               这个  อันนี้
 น่า-เก้อ                那个  อันนั้น
 ไท่-ต้า                 太大  ใหญ่ไป
 ไท่-เสี่ยว               太小  เล็กไป
         
       
คำที่ใช้บนรถ  
 คำอ่านภาษาจีน 中文  ความหมายในภาษาไทย 泰文
 ซั่ง-เชอ         上车   ขึ้นรถ
 เซียะ-เชอ      下车  ลงรถ
 ชู-ฟา           出发  ออกเดินทาง / ออกรถ
 จี่-เตี่ยน         几点  กี่โมง
 หย่วน           远  ไกล
 จิ้น              近  ใกล้
 ไค-เหมิน       开门  เปิดประตู
 สิง-หลี่         行李  สัมภาระ
 ต้าปา           大巴  รถบัส
 ถิง-เชอ        停车  จอดรถ
         
       
การนับเลข  
 คำอ่านภาษาจีน 中文  ความหมายในภาษาไทย 泰文
 ยี                一
 หนึ่ง
 เอ้อ             二
 สอง
 ซาน            三
 สาม
 สื้อ              四
 สี่
 หวู่              五
 ห้า
 ลิ่ว              六
 หก
 ชี               七  
 เจ็ด
 ปา              八
 แปด
 จิ่ว              九
 เก้า
 สือ              十
 สิบ
 ยี-ไป           一百
 หนึ่งร้อย
 เหลี่ยง-ไป่     两百
 สองร้อย
 ซาน-ไป่       三百
 สามร้อย
 สื้อ-ไป่         四百
 สี่ร้อย
 หวู่-ไป่         五百
 ห้าร้อย
 ลิ่ว-ไป่         六百
 หกร้อย
 ชี-ไป่          七百
 เจ็ดร้อย
 ปา-ไป่         八百
 แปดร้อย
 จิ่ว-ไป่         九百
 เก้าร้อย
 ยี-เชียน       一千
 หนึ่งพัน


"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240