ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2562 ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เช็ค 8 วัน 5 คืน ช้อปปิ้ง McArthur Glen Parndorf Outlet (BR)

กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เมืองบราติสลาวา เมืองเชสกี้บูโยวิช เมืองเชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราค สะพานชาร์ลส เมืองลินซ์ เมืองซาลสเบิร์ก เมืองฮอลสตัท กรุงเวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์ เมืองพาร์นดอร์ฟ ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต

ราคา (เริ่มต้น) 41,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-EU-8D5N-BR

สายการบิน : EVA Air (BR)สายการบินอีวีเอแอร์ EVA Air (BR)

วันเดินทาง : 23-30 พ.ย. | 05-12 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2562 ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet (BR)

เวียนนา (ออสเตรีย) เชสกี้ครุมลอฟ ปราค (สาธารณรัฐเช็ค) นูเรมเบิร์ก อิงกอลสตัดท์ มิวนิค (เยอรมัน) โฮเฮนชวานเกา ซาลสเบิร์ก ฮอลสตัท

ราคา 44,500 บาท

รหัสทัวร์ : VG-EU-8D5N-BR

สายการบิน : EVA Air (BR)สายการบินอีวีเอแอร์ EVA Air (BR)

วันเดินทาง : 23-30 พ.ย. | 05-12 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน พระราชวังเชิร์นบรุน 8 วัน 5 คืน (BR)

นครเวียนนา เมืองเชสกี้ครุมลอฟ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค โบสถ์เซนต์จอร์จ หอนาฬิกาดาราศาตร์ สะพานชาร์ลส เมืองเนินร์แบร์ก เมืองเก่านูเรมเบิร์ก เมืองอิกอลสตัดท์ อิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย จัตุรัสมาเรียน เมืองโฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์เมืองซาลสเบิร์ก เมืองฮอลสตัท ย่านถนนคนเดินหรือ มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น พระราชวังเชรินน์บรุนน์

ราคา (เริ่มต้น) : 44,500 บาท

รหัสทัวร์ : VG-EU-8D5N-BR

สายการบิน : EVA Air (BR) 

วันเดินทาง : 3-30 พ.ย. | 5-12 ธ.ค. 62 | 26 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2563 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond (BR)

อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหมู่บ้านกีร์ธูน โคโลญ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ แฟรงก์เฟิร์ต ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปราซ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ล่องเรือหลังคากระจก ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond

ราคา (เริ่มต้น) : 45,900 บาท

รหัสทัวร์ : GO-EU-7D5N-EK

สายการบิน : EVA Air (BR)สายการบินอีวีเอแอร์ EVA Air (BR)

วันเดินทาง : 14-20 พ.ย. | 16-22 พ.ย. | 28 ธ.ค.62 -3 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2020 เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ (EK)

มิวนิค นูเรมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก มิวนิค เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ กรุงปราก เข้าชมปราสาทแห่งปราก สะพานชาร์ลส์ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาว่า ปราสาทบราติสลาว่า Outlet กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ป้อมชาวประมง

ราคา (เริ่มต้น) : 46,900 บาท

รหัสทัวร์ยุโรปตะวันออก : GO-EU-9D6N-EK

สายการบิน : Emirate Airline (EK)สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirate Airline (EK)

วันเดินทาง : 02-10 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ) | 24 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2562 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค เยอรมัน 8 วัน บินตรงสู่กรุงเวียนนา กลับที่มิวนิค (TG)

กรุงเวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุนน์ กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บราติสลาวา มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส เมืองเชสกี้บูโยวิช เมืองอิงกอลสตัดท์ อิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ เมืองฟุสเซ่น เมืองโฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองมิวนิค จัตุรัสมาเรียน

ราคา 49,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-EU-8D-TGสายการบินไทย Thai Airways (TG)

สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันเดินทาง : 9-16 พ.ย. | 23-30 พ.ย. 62

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2562 เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)

บรัสเซลส์ บรูกก์ เกนท์ บรัสเซลล์ อะตอมเมี่ยม ลักเซมเบิร์ก ไฮเดลเบิร์ก เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก แฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือแม่น้ำไรน์ โคโลญ ช๊อปปิ้งRoermond Outlet หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์

ราคา (เริ่มต้น) : 49,900 บาท

รหัสทัวร์ : GO-EU-8D5N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 23-30 พ.ย. | 4 -11 ธ.ค. (วันพ่อ) | 23-30 ธ.ค. 62

ทัวร์ยุโรปตะวันออก กรุงเวียนนา  ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืน (TG)

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์ บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ Outlet บราติสลาวา บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ ครุมลอฟ เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท เวียนนา หมู่บ้านกรินซิ่ง เวียนนา 

ราคา (เริ่มต้น) 53,900 บาท

รหัสทัวร์ : GO-EU-8D5N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 8-15 พ.ย. | 15-22 พ.ย.| 22-29 พ.ย. | 20-27 ธ.ค. 62

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก 9 วัน 6 คืน (TG)

แฟรงก์เฟิร์ต แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก วูซ์บวร์ก ไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ โคโลญ Outlet หมู่บ้านกีธูร์น อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ กรุงเฮก รอตเตอร์ดัม เกนท์ บรูกก์ บรัสเซลล์

ราคา  53,900 บาท

รหัสทัวร์ : GO-EU-9D6N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)สายการบินไทย Thai Airways (TG)

วันเดินทาง : 5-13 ธ.ค. 62

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240