โปรแกรมทัวร์รัสเซีย / ไซบีเรีย
     


ทัวร์รัสเซีย ปีใหม่ 2563 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส (EK)

มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท พระราชวังเครมลิน สแปร์โรว์ ฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ละครสัตว์ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโคว์ วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว

ราคา (เริ่มต้น) : 49,999 บาท

รหัสทัวร์ : VC-RUS-8D5N-EK

สายการบิน : Emirate Airline (EK)สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirate Airline (EK)

วันเดินทาง : 6-13 พ.ย. | 8-15 พ.ย. | 22-29 พ.ย. | 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62 (วันพ่อ) | 25 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563) | 28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ทัวร์รัสเซีย 2562 มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน 7 วัน 5 คืน (TG)

กรุงมอสโคว์ นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน ห้องอำพัน พระราชวังนิโคลัส มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล

ราคา 57,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-RUS-7D5N-TGสายการบินไทย Thai Airways (TG)

สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันเดินทาง : 23-29 พ.ย. 62

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น ล่องเรือแม่น้ำเนวา ชมพระราชวังแคทเธอรีน (SU)

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ มหาวิหารเซ้นต์ไอแซค พิพิธภัณฑ์เรือลาดตระเวน เมืองพุชกิ้น พระราชวังแคทเธอรีน ห้องอำพัน รถไฟความเร็วสูง Hi Speed Train พระราชวังเครมลิน โบสถ์อัสสัมชัญ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ช้อปปิ้งย่านถนนอารบัต เมืองซาร์กอส โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม รัสเซี่ยนเซอร์คัส เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้

ราคา 57,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-RUS-7D5N-SU

สายการบิน : Aeroflot – Russian Airlines (SU)(SU) สายการบินแอโรฟลอต Aeroflot – Russian Airlines (SU)

วันเดินทาง : 21-27 ก.ย. | 12-18 ต.ค. (วันออกพรรษา) | 23-29 ต.ค. 62 (วันปิยะ)

ทัวร์รัสเซีย ปีใหม่ 2020 มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แสงเหนือ 8 วัน 5 คืน จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน (EK)

มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน สแปร์โรว์ ฮิลล์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ละครสัตว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

ราคา (เริ่มต้น) 59,999 บาท

รหัสทัวร์ : VC-EURO7.1-8D5N-EK

สายการบิน : Emirate Airline (EK)สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirate Airline (EK)

วันเดินทาง : 8-15 พ.ย. | 14-21 พ.ย. | 22-29 พ.ย. | 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. | 4-11 ธ.ค. (วันพ่อ) | 6-13 ธ.ค. 62 (วันพ่อ) | 25 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563) | 28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เมอร์มังส์ ตามล่าแสงเหนือ 7 วัน (TG)

เมืองซาร์กอส โบสถ์อัสสัมชัญ กรุงมอสโคว์ ย่านถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ เมืองโลโวซีโร่ หมู่บ้านซามิ เมืองโนม อนุสรณ์สถานอัลโยชา โบสถ์เซ้นต์นิโคลัส ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ จัตุรัสแดงวิหารเซ็นต์บาซิล ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

ราคา 67,900 บาท

รหัสทัวร์ : VG-RUS-7D-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 23-29 พ.ย. 62

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240