ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2020 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน เกาะเวนิส พิชิตยอดเขาจุงฟราวน์ กรุงปารีส (EK)

โรม (อิตาลี) มหาวิหารเซ็นปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน โรม ปิซ่า เวนิส เกาะเวนิส เวนิส มิลาน อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราวน์ ลูเซิร์น ดีจอง (ฝรั่งเศส) ปารีส ชมเมือง พระราชวังแวร์ซายน์ ช้อปปิ้ง FOX TOWN OUTLET

ราคา (เริ่มต้น) : 65,555 บาท

รหัสทัวร์ : VC-EURO4.3-10D-EK

สายการบิน : Emirate Airline (EK)สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirate Airline (EK)

วันเดินทาง : 8-17 พ.ย. | 22 พ.ย. – 1 ธ.ค. | 4-13 ธ.ค. (วันพ่อ) | 30 ธ.ค. 62 – 8 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2562 ยอดเขากริลเดอวัลเฟีย ตามรอยละครลิขิตรัก 9 วัน (EK)

เบลลาจิโอ ทะเลสาบโคโม OUTLET โลคาร์โน อันเดอแมท กลาเซียเอ็กซเพรส เซอร์แมท แทซ มองเทรอ เวเวย์ โลซานน์ เจนีวา เบิร์น ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE อินเทอลาเก้น หมู่บ้านกรินเดอวัลด์ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ ลูเซิร์น ซูริค น้ำตกไรน์ เซนต์มอริทซ์ รถไฟเบอร์ดินา ทีราโน่

ราคา 68,900 บาท

รหัสทัวร์ : VC-EURO8.1-9D-EK

สายการบิน : Emirate Airline (EK)สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirate Airline (EK)

วันเดินทาง : 9-17 พ.ย. | 30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2563 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (EK)

ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล หอคอยมงต์ปาร์นาส พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง ดีจอง อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์ มิลาน เกาะเวนิส เมสเตร้ ปิซ่า โรม มหาวิหารเซนท์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่

ราคา (เริ่มต้น) : 57,900 บาท

รหัสทัวร์ : GO-EU-9D6N-EK

สายการบิน : Emirate Airline (EK)สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirate Airline (EK)

วันเดินทาง : 17-25 พ.ย. | 02-10 ธ.ค. 62 (วันพ่อ) | 25 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 | 30 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 (ปีใหม่ 2563)

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นเขาจุงฟราว ปราสาทชิลยอง 9 วัน 6 คืน (TG)

ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เซอร์แมท เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น มองเทรอซ์ เข้าชมปราสาทชิลยอง เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ ซูก 

ราคา (เริ่มต้น) 72,900 บาท

รหัสทัวร์ยุโรป : GO-EU-9D6N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 22–30 พ.ย. | 2–10 ธ.ค. (วันพ่อ) |  9-17 ธ.ค. 62

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 2562 พาโนราม่าสวิส 7 วัน พิชิต 3 เขา Mt.Titlis - Mt.Glacier 3000 - Mt.Rigi Kulm (TG)

ชาฟฮาวเซ่น เมืองซูริค เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้ชาเพล เมืองแองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิทลิส เมืองอิน เทอร์ลาเก้น กรุงเบิร์น เมืองบีล เมืองโกลเดอ ปิยง ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง เมืองโลซานน์ เมืองลัลลี่ ยอดเขาริกิ เมืองซุก เมืองซูริค

ราคา 54,300 บาท

รหัสทัวร์ยุโรป : VG-EU-7D-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 4-10 ธ.ค. | 5-11 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240