ทัวร์ทิเบต ทะเลสาบหยางหู พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน (3U)

ลาซา พระราชวังโหลวปูหลินคา พระราชวังโปตาลากง อารามโจคัง ตลาดบาร์ฆอร์ อารามเซรา ทะเลทราบหยางหู เฉิงตู ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนคนเดินซุนซีลู่ ร้านยางพารา ถนนโบราณจิ่งหลี่

ราคา 35,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-TIB-6D5N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

ทัวร์ทิเบต เฉินตู ลาซา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง 6 วัน 5 คืน (3U)

ลาซา วัดจ๋าจี พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม นั่งสามล้อแบบทิเบตชมวิว นั่งรถไฟ-ดัมซุง-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่  

ราคา 40,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-TIB-6D5N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240