โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
     


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป101 5 วัน 4 คืน (XW)

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ #เย๋หลิ่ว ขอพรเรื่องความรัก...เทพจันทรา #วัดหลงซาน ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ #ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อปจุใจ #ซื่อหลิน เฟิงเจี่ย ซีเหมินติง ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปลาประธานาธิบดี #บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน #ซีฟู้ดส์ไต้หวัน

ราคา(เริ่มต้น) 13,899 บาท

รหัสทัวร์ : SS-TPE-5D4N-XW

สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

วันเดินทาง : 24-28 พ.ย. | 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. | 1-5 ธ.ค.(วันพ่อ)4-8 ธ.ค.(วันพ่อ)6-10 ธ.ค.(วันรัฐธรรมนูญ)8-12 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)| 13-17 ธ.ค. | 15-19 ธ.ค. | 20-24 ธ.ค. | 22-26 ธ.ค. | 24-28 ธ.ค. | 27-31 ธ.ค.(สิ้นปี)30 ธ.ค.62 - 3 ม.ค. 63 (ปีใหม่)1-5 ม.ค.63 (ปีใหม่) | 3-7 ม.ค.63 | 5-9 ม.ค.63 | 10-14 ม.ค.63 | 12-16 ม.ค.63 | 17-21 ม.ค.63 | 19-23 ม.ค.63 | 31 ม.ค.- 4 ก.พ.63 | 2-6 ก.พ.63 | 7-11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)9-13 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา) | 14-18 ก.พ.63 | 16-20 ก.พ.63 | 21-25 ก.พ.63 | 23-27 ก.พ.63 | 28 ก.พ.- 3 มี.ค. 63 | 1-5 มี.ค. 63 | 6-10 มี.ค. 63 | 8-12 มี.ค. 63 | 13-17 มี.ค. 63 | 15-19 มี.ค. 63 | 20-24 มี.ค. 63 | 22-26 มี.ค. 63 ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน…ขนมฟักทอง ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 4 คืน (TG)

ไต้หวัน เมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต -ผูหลี่-วัดจื่อหนานกง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ไทเป- D.I.Y พายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-จิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ผิงซี-ปล่อยโคมสือเฟิน(ฟรี...ค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ 1 โคม)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง -กระเช้าเมาคง(นั่งกระเช้าไป-กลับ)-ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-เมืองเถาหยวนGLORIA OUTLETS

 

ราคา 24,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-TPE-5D4N-TG

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)

วันเดินทาง : 3-7 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา  4 วัน 2 คืน (XW)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว  ตึกไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

ราคา (เริ่มต้น) 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-TPE-4D2N-XW

สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

วันเดินทาง : 19-22 พ.ย. | 20-23 พ.ย. | 21-24 พ.ย. | 22-25 พ.ย. | 23-26 พ.ย. | 24-27 พ.ย. | 25-28 พ.ย. | 26-29 พ.ย. | 27-30 พ.ย. | 28 พ.ย.-1 ธ.ค. | 29 พ.ย.-2 ธ.ค. | 30 พ.ย.-3 ธ.ค. | 1-4 ธ.ค. | 2-5 ธ.ค.(วันพ่อ) | 3-6 ธ.ค.(วันพ่อ) | 4-7 ธ.ค.(วันพ่อ) | 5-8 ธ.ค.(วันพ่อ) | 6-9 ธ.ค. | 7-10 ธ.ค. | 8-11 ธ.ค. | 9-12 ธ.ค. | 10-13 ธ.ค. | 11-14 ธ.ค. | 12-15 ธ.ค. | 13-16 ธ.ค. | 14-17 ธ.ค. | 15-18 ธ.ค. | 16-19 ธ.ค. | 17-20 ธ.ค. | 18-21 ธ.ค. | 19-22 ธ.ค. | 20-23 ธ.ค. | 21-24 ธ.ค. | 22-25 ธ.ค. | 23-26 ธ.ค. | 24-27 ธ.ค. | 25-28 ธ.ค. | 26-29 ธ.ค. | 27-30 ธ.ค. | 28-31 ธ.ค. | 29 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 (ปีใหม่)30 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 (ปีใหม่) | 31 ธ.ค.62-3 ม.ค.63 (ปีใหม่)| 1-4 ม.ค.63 (ปีใหม่)| 2-5 ม.ค.63 | 3-6 ม.ค.63 | 4-7 ม.ค.63 | 5-8 ม.ค.63 | 6-9 ม.ค.63 | 7-10 ม.ค.63 | 8-11 ม.ค.63 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240