โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
     


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5 วัน 4 คืน (XW)

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ #เย๋หลิ่ว ขอพรเรื่องความรัก...เทพจันทรา #วัดหลงซาน ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ #ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อปจุใจ #ซื่อหลิน เฟิงเจี่ย ซีเหมินติง ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปลาประธานาธิบดี #บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน #ซีฟู้ดส์ไต้หวัน

ราคา(เริ่มต้น) 13,899 บาท

รหัสทัวร์ : SS-TPE-5D4N-XW

สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

วันเดินทาง : 3-7 ม.ค.63 | 5-9 ม.ค.63 | 10-14 ม.ค.63 | 12-16 ม.ค.63 | 17-21 ม.ค.63 | 19-23 ม.ค.63 | 31 ม.ค.- 4 ก.พ.63 | 2-6 ก.พ.63 | 7-11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)9-13 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา) | 14-18 ก.พ.63 | 16-20 ก.พ.63 | 21-25 ก.พ.63 | 23-27 ก.พ.63 | 28 ก.พ.- 3 มี.ค. 63 | 1-5 มี.ค. 63 | 6-10 มี.ค. 63 | 8-12 มี.ค. 63 | 13-17 มี.ค. 63 | 15-19 มี.ค. 63 | 20-24 มี.ค. 63 | 22-26 มี.ค. 63

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา  4 วัน 2 คืน (XW)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ราคา (เริ่มต้น) 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-TPE-4D2N-XW

สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

วันเดินทาง : 2-5 ม.ค. | 3-6 ม.ค. | 4-7 ม.ค. | 5-8 ม.ค. | 6-9 ม.ค. | 7-10 ม.ค. | 8-11 ม.ค. 63 

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240