ทัวร์ซัวเถา 2563 มาเก๊า เซินเจิ้น ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ 5 วัน 4 คืน (FD)

มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ ถ่ายรูปกับหอไอเฟล เดอะเวเนเชี่ยน เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู เมืองจำลองฮอลแลนด์ ช้อปปิ้งหลอหวู่ ชม 3D Water Show เฮียงบู๊ซัว ไต่ฮงกง เมืองซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ วัดไทยเมือง วัดเจ้าแม่ทับทิม

ราคา : 15,900 บาท

รหัสทัวร์ซัวเถา : MT-SWA-5D4N-FD

สายการบิน : Air Asia (FD)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240