ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD)

พม่า หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอร์ดอร์  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  วัดพระหินอ่อน
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสกเมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ )

ราคา(เริ่มต้น) 10,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-RGN-3D2N-DD

สายการบิน : NOK AIR (DD)

วันเดินทาง : 8-10 พ.ย. | 9-11 พ.ย. | 15-17 พ.ย. | 22-24 พ.ย. | 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. | 30พ.ย. - 2 ธ.ค. | 5-7 ธ.ค. (วันพ่อ) | 8-10 ธ.ค. | 20-22 ธ.ค. | 27-29 ธ.ค. |  

ทัวร์พม่า 2562 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน พักบนพระธาตุอินแขวน 1 คืน ฟรี นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน (SL)

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า) พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ราคา (เริ่มต้น) 7,499 บาท

รหัสทัวร์ : PR-RGN-2D1N-SL

สายการบิน : Thai Lion Air (SL)สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air (SL)

วันเดินทาง : 08-09 ก.ย. | 09-10 ก.ย. | 15-16 ก.ย. | 16-17 ก.ย. | 22-23 ก.ย. | 23-24 ก.ย. | 14-15 ต.ค. (วันออกพรรษา) | 20-21 ต.ค. | 21-22 ต.ค. | 27-28 ต.ค. | 28-29 ต.ค. | 03-04 พ.ย. | 04-05 พ.ย. | 10-11 พ.ย. | 11-12 พ.ย. | 17-18 พ.ย. | 18-19 พ.ย. | 24-25 พ.ย. | 25-26 พ.ย. 62

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน (FD)

พม่า ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดเจ้าดอจี วัดงาทัตจี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารเมียนมาร์ต้นตำรับที่ร้าน Padonmar

ราคา  3,299 บาท

รหัสทัวร์ : FT-RGN-1D-FD

สายการบิน : AIR ASIA (FD)

วันเดินทาง : 12 พ.ย. | 13 พ.ย. | 14 พ.ย. | 19 พ.ย. | 20 พ.ย. | 21 พ.ย. | 26 พ.ย. | 27 พ.ย. | 28 พ.ย. 62

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน  (DD)

พม่า เจดีย์ชเวดากอง  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)  พระงาทัตยี  วัดพระหินอ่อน ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

ราคา(เริ่มต้น)  3,333 บาท

รหัสทัวร์ : GO-RGN-1D-DD

สายการบิน : NOK AIR (DD)

วันเดินทาง : 7 พ.ย. | 9 พ.ย. | 10 พ.ย. | 13 พ.ย. | 14 พ.ย. | 16 พ.ย. | 17 พ.ย. | 19 พ.ย. | 20 พ.ย. | 21 พ.ย. | 23 พ.ย. | 24 พ.ย. | 26 พ.ย. | 28 พ.ย. | 30 พ.ย. | 1 ธ.ค. | 3 ธ.ค. | 4 ธ.ค. | 5 ธ.ค. (วันพ่อ)| 8 ธ.ค. | 10 ธ.ค. | 11 ธ.ค. | 12 ธ.ค. | 14 ธ.ค. | 15 ธ.ค. | 17 ธ.ค. | 18 ธ.ค. | 19 ธ.ค. | 21 ธ.ค. | 22 ธ.ค. | 24 ธ.ค. | 25 ธ.ค. | 26 ธ.ค. | 28 ธ.ค. | 29 ธ.ค. | 30 ธ.ค.62

ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน  (DD)

พม่า เจดีย์ชเวดากอง  พระนอนตาหวาน  เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ  วัดพระเขี้ยวแก้ว  วัดบารมี  เจดีย์กาบาเอ  วัดพระหินอ่อน  ช้างเผือก  ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

ราคา(เริ่มต้น) 6,999 บาท

รหัสทัวร์ : GO-RGN-2D1N-DD

สายการบิน : NOK AIR (DD)

วันเดินทาง : 09 พ.ย. – 10 พ.ย. | 13 พ.ย. – 14 พ.ย. | 16 พ.ย. – 17 พ.ย. | 20 พ.ย. – 21 พ.ย. | 23 พ.ย. – 24 พ.ย. | 28 พ.ย. – 29 พ.ย.| 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. | 05 ธ.ค. – 06 ธ.ค. (วันพ่อ) | 08 ธ.ค. – 09 ธ.ค. | 13 ธ.ค. – 14 ธ.ค. | 14 ธ.ค. – 15 ธ.ค. | 18 ธ.ค. – 19 ธ.ค. | 21 ธ.ค. – 22 ธ.ค. | 25 ธ.ค. – 26 ธ.ค. | 28 ธ.ค. – 29 ธ.ค. | 29 ธ.ค. – 30 ธ.ค.62

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน ราคาถูก 3 วัน 2 คืน (SL)

พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)  วัดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา พระนอนเจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระพุทธรูปหงาทัตจี ช้างเผือก

ราคา  9,999 บาท

รหัสทัวร์พม่า : PR-RGN-3D2N-SL

สายการบิน : LION AIR (SL)

วันเดินทาง : 7-9 พ.ย. | 8-10 พ.ย. | 14-16 พ.ย. | 15-17 พ.ย. | 21-23 พ.ย. | 22-24 พ.ย. | 28-30 พ.ย. 62

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)

พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ) วัดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา พระนอนเจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระพุทธรูปหงาทัตจี ช้างเผือก

ราคา  10,900 บาท

รหัสทัวร์พม่า : PR-RGN-3D2N-SL

สายการบิน : LION AIR (SL)

วันเดินทาง :  7-9 พ.ย. | 8-10 พ.ย. | 14-16 พ.ย. | 15-17 พ.ย. | 21-23 พ.ย. | 22-24 พ.ย. | 28-30 พ.ย. 62

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เมืองสกาย์ มิงกุน อังวะ 3 วัน 2 คืน (PG)

พม่า มัณฑะเลย์ เมืองอังวะ วิหารมหาอ่องมเยบองซาน ผ่านชมหอคอยอังวะ วัดบากะยา สะพานไม้อูเป่ง วัดมหากันดายงค์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง มิงกุน เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชิวพินมิน มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดกุโสดอว์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ เมืองสกาย์ เจดีย์อูมินทงแส่ วัดซุนอูพอนยาชิน เจดีย์กองมูดอว์

ราคา (เริ่มต้น) 11,999 บาท

รหัสทัวร์ : PR-MDL-3D2N-PG

สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)

วันเดินทาง : 8-10 พ.ย. | 15-17 พ.ย. | 22-24 พ.ย. | 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. | 6-8 ธ.ค. | 7-9 ธ.ค. | 13-15 ธ.ค. | 20-22 ธ.ค. | 17-19 พ.ค. | 13-15 ก.ค. | 27-29 ธ.ค. | 28-30 ธ.ค. 62 | 30 ธ.ค 62 – 1 ม.ค. 63

ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

พม่า วัดไจ้คะวาย  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  พระนอนชเวตาเลียว  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง
เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง

 

ราคา 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-RGN-3D2N-PG

สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)

วันเดินทาง : 8-10 พ.ย. | 9-11 พ.ย. | 14-16 พ.ย. | 15-17 พ.ย. | 22-24 พ.ย. | 23-25 พ.ย. | 28-30 พ.ย. | 29 พ.ย.-1 ธ.ค.62 

 

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (PG)

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวเมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วัดมนูหา วัดกุบยางกี วิหารสัพพัญญู วัดอนันดา เครื่องเขิน วิหารธรรมยันจี เจดีย์ติโลมินโล มัณฑะเลย์ สะพานไม้อู่เป็ง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี วัดกุโสดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง

ราคา (เริ่มต้น) 13,999 บาท

รหัสทัวร์ : PR-MDL-3D2N-PG

สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)

วันเดินทาง : 8-10 พ.ย. | 15-17 พ.ย. | 22-24 พ.ย. | 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. | 6-8 ธ.ค. | 7-9 ธ.ค. | 13-15 ธ.ค. | 20-22 ธ.ค. | 27-29 ธ.ค. | 28-30 ธ.ค. 62 | 30 ธ.ค 62 – 1 ม.ค. 63

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240