ทัวร์มองโกเลีย ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน เนินทรายเสี่ยงซานวาน 6 วัน 5 คืน (3U)

โฮฮอท พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน วัดต้าเจา ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน(ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ) ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า ฟาร์มเอินเหอ การแสดงรอบกองไฟ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย เมืองออร์ดอส เมืองออร์ดอส สุสานเจงกีสข่าน อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย เขตเมืองใหม่คังปาสือ ถนนโบราณจินหลี่

ราคา 32,999 บาท

รหัสทัวร์ : SS-MGL-6D5N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

ทัวร์มองโกเลียใน เมืองเปาโถว ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน 6 วัน 5 คืน (3U)

มองโกเลีย สุสานเจงกิสข่าน เมืองเปาโถว เนินทรายเสียงซาวาน อารามอู่ตังเจา วัดเหม่ยไต้เจา ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน กิจกรรมพื้นบ้านมองโกล โฮฮอต ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ถนนคนเดินจิงหลี่

ราคา 31,888 บาท

รหัสทัวร์ : GO-MGL-6D5N-3U

สายการบิน : SICHUAN AIRLINE (3U)

วันเดินทาง : สอบถาม

"ความสุขและความประทับใจของท่างคือหัวใจหลักของเรา"

บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
เลขที่ 468/14-15 ลาดพร้าว ซอย 130
แยกไดร์ฟอินสแควร์ 5 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240